Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskriminering att förbjuda busschaufförs turban

Diskriminering att förbjuda busschaufförs turban

Minoritetsombudsmannen nöjd med arbetsskyddsmyndigheternas slutsats

Det är diskriminering enligt lagen om likabehandling att förbjuda en busschaufför att använda turban på jobbet. Det slår Södra Finlands regionförvaltningsverks ansvarsområde för arbetarskydd fast. Minoritetsombudsman Eva Biaudet anser att slutsatsen i det så kallade turbanfallet är en viktig linjedragning som stöder mångfald i arbetslivet.

Regionförvaltningsverket har gett sin inspektionsrapport i det uppmärksammade fallet om busschauffören som förbjöds använda sin religiösa turban på jobbet. Arbetarskyddet säger i sin granskning att arbetsgivaren har gjort sig skyldig till indirekt diskriminering genom att förbjuda chauffören att använda en religiös huvudbonad på jobbet. Granskaren konstaterar att de till synes neutrala anvisningarna om klädsel har lett till att en arbetstagare har försatts i en ofördelaktig situation på grund av sin religion. 

Minoritetsombudsman Eva Biaudet är nöjd med denna slutsats.

- Detta främjar märkbart likabehandlingen av etniska och religiösa minoriteter i Finland och stöder mångfald i arbetslivet. Den här slutsatsen är den enda rätta, säger Eva Biaudet

- Man kan säga att det sunda bondförnuftet vann eftersom Veolia i till exempel Sverige redan länge har godkänt att chaufförerna använder turban. Det här fungerar utmärkt som en anvisning för andra arbetsgivare. 

Minoritetsombudsmannen fick också en klagan i ärendet men eftersom minoritetsombudsmannen inte har mandat att behandla diskriminering i arbetslivet, flyttade hon ärendet till den myndighet som har behörighet.

Regionförvaltningsverkets granskning i sin helhet (på finska)

07.07.2013