Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst
Tillbaka

Digitala SOTE-tjänster för personer med funktionsnedsättning på agendan

Digitala SOTE-tjänster för personer med funktionsnedsättning på agendan

Digitala tjänster för personer med funktionsnedsättning och diskrimineringsombudsmannens kommande utredning om diskriminering i vardagen, var två av diskussionsämnena då experter på funktionshinderfrågor träffades för en rundabordsdiskussion, arrangerad av diskrimineringsombudsmannen. Diskriminering på grund av funktionsnedsättning är ett av diskrimineringsombudsmannens fokusområden i år.

Digitala tjänster för alla

Huvudämnet under rundabordsdiskussionen var vilka utmaningar och möjligheter digitala tjänster ger inom social- och hälsovården för personer med funktionsnedsättning. Teemupekka Virtanen, specialsakkunnig på Social- och hälsovårdsministeriet inledde diskussionen med att berätta om ministeriets planer gällande  digitala tjänster. Huvudbudskapet var att digitala tjänster överlag utvecklas på så bred front som möjligt och särskilt åt dem som inte har behov av att utnyttja t.ex. hälsovården särskilt ofta. Teemupekka Virtanen konstaterade att målsättningen är att utveckla digitala tjänsterna så att man kan sköta hela sitt ärende genast digitalt och inte bara be om en service och få sitt ärende behandlat långt senare.

Deltagarna i runda bordsdiskussionen uttryckte oro över de digitala tjänsternas tillgänglighet. Å ena sidan gör digitala tjänster livet lättare till exempel för personer som har svårt att röra på sig, men å andra sidan kan de digitala tjänsterna vara svåra att använda. Experterna påminde om att det redan finns teknologi och lösningar som möjliggör tillgängliga digitala tjänster, och det är lätt att använda dem om man bara tar tillgängligheten i beaktande redan i planeringsskedet av en tjänst. Däremot kan det bli dyrt att ändra en digital tjänst senare. Om man från början planerar tjänster som alla kan använda, är det möjligt att göra det kostnadseffektivt. En tjänst som är planerad för grupper med specialbehov passar oftast alla.

Utredning om diskriminering i vardagen hos personer med funktionsnedsättning

Diskrimineringsombudsmannen gör under år 2016 en utredning om diskriminering som personer med funktionsnedsättning upplever i vardagen.

Med hjälp av en enkät på webben samlar diskrimineringsombudsmannen information i vilka situationer personer med funktionsnedsättning upplever diskriminering. Dessutom ställs frågor om hur bra personerna känner till sina rättigheter. Man kommer att lägga särskild vikt på diskriminering i arbetslivet, digitala tjänsters tillgänglighet och hur tillgängliga privata tjänster är.   

Svaren samlas in via ett stängt formulär på webben. Om du vill hjälpa till med att sprida information om utredningen kan du ta kontakt med forskningsassistent Hanna Kähkönen: hanna.kahkonen(at)oikeus.fi

26.04.2016