Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Barnskyddet måste identifiera människohandel mer effektivt

Barnskyddet måste identifiera människohandel mer effektivt

Minoritetsombudet anser det vara viktigt att verksamhetssätten för hjälpsystemet för människohandelsoffer och barnskyddet samordnas för att identifiera och skydda potentiella människohandelsoffer. Minoritetsombudet föreslår att barnskyddet och hjälpsystemet för människohandelsoffer skulle tillsammans utreda bristerna i den nuvarande lagstiftningen och verksamhetssätten. 

- Yrkesskickligheten hos kommunernas barnskyddsmyndigheter och hjälpsystemet för människohandelsoffer bör kombineras så att vi kan trygga minderåriga potentiella människohandelsoffers skyddsbehov möjligast effektivt. För tillfället är situationen den att kommunernas barnskyddsmyndigheter inte vet tillräckligt om människohandel, säger minoritetsombud Eva Biaudet.

För tillfället förutsätter antagning till hjälpsystemet för människohandelsoffer samtycke av det potentiella offret för människohandel. Av under 15-åringar krävs vårdnadshavarens eller intressebevakarens samtycke. Om omhändertagning besluter kommunernas barnskyddsmyndigheter med stöd av barnskyddslagen. Hjälpsystemet för människohandelsoffer kan inte hjälpa ett offer mot dess vilja.

- Barnskyddet har ansvaret för att barnets bästa förverkligas och också i lag stadgade medel att trygga barnets säkerhet. Minoritetsombudet understryker att genom barnskyddslagen tryggas också skyddet av utländska minderåriga, exempelvis papperslösa barn och barn som kommit till Finland ensamma, säger Biaudet.

I fortsättningen kommer hjälpsystemet för människohandelsoffer att koncentreras till Joutseno förläggning. För tillfället är hjälpsystemet uppdelat så att Uleåborgs förläggning svarar för minderåriga potentiella människohandelsoffer.

- I Uleåborg har kommunens barnskyddsmyndigheter och hjälpsystemet för människohandelsoffer haft ett gott samarbete. Jag hoppas att barnskyddsmyndigheterna i alla finländska kommuner gör bekämpningen av människohandel till en del av det vardagliga arbetet. Detta förutsätter att två system kombineras och att lagstiftningen förnyas snarast, säger Biaudet.

Minoritetsombud Eva Biaudet talade idag om temat i ett seminarium om barnets rättigheter.

Mer information: 
Eva Biaudet
Minoritetsombudsman
Tfn: 071 878 8660

Minoritetsombudsmannens uppgift är att förebygga etnisk diskriminering, främja goda etniska relationer, trygga etniska minoriteters och utlänningars ställning och rättigheter, samt övervaka principen om likabehandling. Minoritetsombudsmannen fungerar också som nationell rapportör om människohandel. 

15.10.2012