Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Banker ska anpassa sina tjänster också för personer med funktionsnedsättning

Banker ska anpassa sina tjänster också för personer med funktionsnedsättning

— Diskriminerings- och jämställdhetsnämndens beslut visar att ställningen för personer med funktionsnedsättning har stärkts efter att vi fick en ny diskrimineringslag, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä glatt.

I de beslut som diskriminerings- och jämställdhetsnämnden har offentliggjort idag framgår linjedragningar som nämnden gjort gällande serviceproducenters ansvar att göra skäliga anpassningar för personer med funktionsnedsättning. Diskrimineringsombudsmannen anser att det är bra att de konkreta verkningarna av den nya diskrimineringslagstiftningen syns i nämndens beslut.

— Oftast är det så att rättigheter för personer med funktionsnedsättning uppfattas som tillgänglighet för personer med rörelsehinder, men nämndens beslut visar på att tillgänglighet handlar om mycket mer, både tillgänglighet till elektroniska tjänster och myndigheters service och tjänster, klargör diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä. Funktionshinderfrågor syns också i det dagliga arbetet på diskrimineringsombudsmannens byrå. År 2015 var funktionshinder den andra största orsaken till att människor kontaktade byrån. 

Ett viktigt principiellt beslut enligt diskrimineringsombudsmannen är nämndens beslut att förbjuda banker att fortsätta med att vägra bevilja nätbankskoder till en person med synnedsättning för att personen behövde hjälp av maken/makan för att kunna använda sig av nätbanken. Nämnden förenade förbudet med ett vite på 50 000 euro. Enligt Pimiä visar beslutet på att banker inte bara med hänvisning till lagstiftning kan vägra ge service till kunder med funktionsnedsättning, utan bankerna behöver också fundera på hur de kan anpassa sina tjänster så att de blir tillgängliga för alla. En del banker erbjuder redan kunder med synnedsättning bankkoder som är skrivna med punktskrift.

Att misstanke om diskriminering uppstår gällande användningen och tillgången till nätbankskoder är vardag för diskrimineringsombudsmannen. Diskrimineringsombudsmannen har vid upprepade tillfällen tagit emot klagomål från till exempel utlänningar som bott en längre tid i Finland och haft problem att få nätbankskoder. Under det senaste halvåret har diskrimineringsombudsmannen fört förhandlingar med finansbranschen för att situationen ska förbättras.

— Jämlik tillgång till nätbankskoder är en viktig diskussion som vi gärna deltar i, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

 

Tilläggsuppgifter:

Diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä

Begäran om intervju via informatör Pirjo Sohlo, 0295 666 813

28.01.2016