Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Kontaktuppgifter 

  • Ett personligt möte måste man alltid komma överens om på förhand.
  • För samtalen betalar uppringaren normala avgifter i enlighet med sitt abonnemangsavtal. På begäran kan vi ringa upp dig.
  • Om du inte kan finska, svenska eller engelska, vid behov kan du också ta kontakt på ett annat språk.

E-post: yvv(at)oikeus.fi
Personalens e-post: fornamn.efternamn(at)oikeus.fi
Myndighetsinformation: yvv(at)oikeus.fi
Media: viestinta.yvv@oikeus.fi
Ärenden som rör människohandel: ihmiskauppa.yvv(at)oikeus.fi

Postadress
Diskrimineringsombudsmannens byrå
PB 24, 00023 Statsrådet

Besöksadress: Bangårdsvägen 9, Helsingfors

Telefonnr:
Kundtjänst: 0295 666 817 (öppen tisdag, onsdag och torsdag kl. 10-12).

Växel: 0295 666 800
Media: 0295 666 813 eller 0295 666 806
Fax: 0295 666 829

Handlingars offentlighet och avgifter för att ta fram handlingar enligt offentlighetslagen

Internet: www.syrjinta.fi
Twitter: www.twitter.com/yhdenvertaisuus @yhdenvertaisuus
Facebook: www.facebook.com/yhdenvertaisuus
Instagram: www.instagram.com/yhdenvertaisuusvaltuutettu @yhdenvertaisuusvaltuutettu

Beställ vårt nyhetsbrev

Att skicka skyddad e-post

Du kan skicka oss dokument som är sekretessbelagda eller innehåller känsliga uppgifter som skyddad e-post. Den avgiftsfria tjänsten är säker och lätt att använda.

Registerera dig själv som användare här. Öppna bekräftelselänken som har kommit till den e-postadress som du har anmält. Nu kan du skicka skyddad e-post och lägga till dokument och bilagor (max 150 mt. Man kan också packa filen). Du får en bekräftelse till din e-post.

Här finns anvisningar om hur det går till att skicka skyddad e-post

För utlämnande av en handling och för att ta fram uppgifterna kan en avgift tas ut med stöd av 34 § i offentlighetslagen.

Byråns personal:

Diskrimineringsombudsmannen Kristina Stenman

Byråchef Rainer Hiltunen

Överinspektör Jussi Aaltonen

Inspektör Päivi Al-Tameemi

Specialsakkunnig Elina Castrén

Specialsakkunnig Robin Harms

Kommunikationspraktikant Ella Immonen

Överinspektör Päivi Keskitalo

Överinspektör Maija Koskenoja

Avdelningssekreterare Elena Leinonen

Informatör Mirka Mokko

Inspektör Merilii Mykkänen

Ledningens assistent Miia Mäkelä

Överinspektör Joonas Rundgren

Byråsekreterare Senja Salmi

Överinspektör Pamela Sarasmo

Högskolpraktikant Essi Suonvieri

Kommunikationschef Maria Swanljung

Inspektör Toni Tuomi

Överinspektör Tiina Valonen

Överinspektör Anni Valovirta

Planerare Massimo Zanasi