Behöver du hjälp?

Kontakta vår kundtjänst

Pressmeddelanden

Tillbaka

Diskrimineringsombudsmannen: Rasism under demonstrationer får inte tillåtas

Diskrimineringsombudsmannen: Rasism under demonstrationer får inte tillåtas

Pressmeddelande 8.6.2017

Yttrandefrihet och mötesfrihet ger inte rätt att kränka någons människovärde. Diskrimineringsombudsmannen har lämnat in en begäran om förundersökning till riksåklagaren om kommentarer som fälldes under demonstrationen nära Vesala skola. Riksåklagaren ombeds bedöma huruvida personer som deltog i demonstrationen gjort sig skyldiga till hets mot folkgrupp, ärekränkning eller annat brott i samband med demonstrationen.

Den 31.5.2017 ordnades en demonstration i närheten av skolan Vesalan yläasteen koulu i Gårdsbacka i Helsingfors. Demonstrationen sändes direkt på webben via sociala mediet YouTube och en inspelning av demonstrationen har varit tillgänglig också efter demonstrationen.

Några demonstranter fällde förnedrande och kränkande kommentarer om personer med ett särskilt etniskt ursprung, både i allmänhet och mot några ungdomar som syns på videon i synnerhet. Ungdomarna är till synes elever i skolan. Fällandet av dessa kommentarer leder till förakt och skapar en hotfull stämning mot en viss etnisk grupp, särskilt i nuvarande samhällsklimat. Kommentarerna innehåller också kränkande påståenden om beteendet på ett mer allmänt plan hos ungdomar som tillhör en viss etnisk grupp.

Diskrimineringsombudsmannen fäster uppmärksamhet vid att offren för det misstänkta brottet är unga och att händelserna publicerades i sociala medier.

– Jag vill ännu en gång påminna om att yttrandefrihet och mötesfrihet inte ger rätt att kränka andra personers människovärde. I det här fallet är det särskilt förkastligt att hatretoriken yttras offentligt, nära en skola och är riktad mot barn, säger diskrimineringsombudsman Kirsi Pimiä.

Diskrimineringsombudsmannen önskar att polisen i framtiden har lägre tröskel att anvisa sådana platser för demonstrationer som inte leder kränkningar av grundrättigheter hos personer tillhörande olika minoriter.

Diskrimineringsombudsmannen vill inte upprepa de nedsättande kommentarer som fälldes under demonstrationen och publicerar dem därför inte.

08.06.2017