Seksuaalinen suuntautuminen syrjintäperusteena - ongelmana aliraportointi

Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Yhdenvertaisuusvaltuutetulle tulee kuitenkin vain vähän syrjintäyhteydenottoja seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Vuonna 2018 yhdenvertaisuusvaltuutetulle tuli vireille yhteensä 924 uutta syrjintäyhteydenottoa, joista vain kymmenessä oli syrjintäperusteena seksuaalisen suuntautuminen. Myös työsuojeluviranomaisen raportin mukaan valvontapyynnön tehneiden asiakkaiden ilmoittamista syrjintäperusteista vain 1 % oli seksuaalinen suuntautuminen.

Yhteydenotoissa voi olla kyse esimerkiksi siitä, että maistraatissa ei ole suostuttu vihkimään samaa sukupuolta olevaa paria, tai koulussa on kiusattu seksuaalisen suuntautumisen vuoksi.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antaa neuvoja ja ohjeita sekä auttaa syrjintäepäilyn selvittämisessä. Tarvittaessa valtuutettu ryhtyy toimenpiteisiin syrjinnän uhrin oikeusturvan takaamiseksi. Yhdenvertaisuuslaki mahdollistaa monia toimintamuotoja, joiden avulla valtuutettu voi puuttua syrjintään ja edistää yhdenvertaisuutta sekä yksittäistapauksissa että laajemmin. Lue lisää.

Valtuutetun työ yhdenvertaisuuden edistämiseksi tarvitsee pohjakseen ajantasaista tietoa seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemuksista. Aliraportoinnin vuoksi viranomaistilastoista jää piiloon suuri osa syrjinnästä.

Ohjeet yhteydenottoon.

Tietoa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimitatavoista yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle (s. 15 alkaen)

Tietoa yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalvelusta ja siitä kuinka yhdenvertaisuusvaltuutettu voi auttaa. 

Mikä on syrjintää?

Lisää yhdenvertaisuusvaltuutetun vuoden 2018 asiakastilastoista voit lukea vuosikertomuksesta sivulta 14 alkaen.