Materiaaleja

 

FIBS ”sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina” 

Tästä ihmisoikeusjärjestö Setan, Accenturen, IBM:n ja FIBSin kokoamasta tietopaketista löydät tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä sekä heitä koskevasta keskeisestä lainsäädännöstä työelämässä, hlbtiq-sensitiivisestä johtamis- ja työkulttuurista, mainonnasta sekä eduista liiketoiminnalle.

Sateenkaariväki työelämässä ja asiakkaina

 

Tilaa moninaisuudelle! –opas

Oikeusministeriön koordinoimassa Rainbow Rights Promoting LGBTI Equality in Europe –hankkeessa julkaistu opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen.

Oppaassa tarkastellaan erilaisia haasteita, joita sateenkaarevat ihmiset ovat muun muassa palveluissa kohdanneet sekä sitä, miten jokainen ammattilainen voi omassa työssään edistää yhdenvertaisuutta. Opas tekee näkyväksi asenteissa ja rakenteissa olevia haasteita ja esittää keinoja ylittää ne.

Tilaa moninaisuudelle! -opas

 

Opitaan yhdessä! -opas opettajille

Setan opas on suunnattu opettajille sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuuden käsittelyyn opsin mukaisesti. Opettajille suunnatuilla verkkosivuilla on myös muuta materiaalia opetuksen tueksi.

Opitaan yhdessä! -opas opettajille

Lisää Setan materiaalia opettajille ja muille kasvatuksen parissa työskenteleville 

 

Sateenkaariperheet ry 

Sateenkaariperheet ry:n sivuilta löytyy ilmaiseksi ladattavissa olevia materiaaleja. Materiaalit sopivat sekä perheiden, läheisten että ammattilaisten käyttöön

Täältä löydät Sateenkaariperheet ry:n oppaita, videoita ja kirjoja. 

 

Rainbow Europe

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen eurooppalaisen kattojärjestön ILGA-Euroopan vuosiraportti sekä sateenkaarikartta 49 Euroopan maan ihmisoikeustilanteesta. Raportissa vertaillaan, miten eri Euroopan valtioiden lainsäädännössä ja viranomaistoiminnassa kohdellaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. Maavertailua on tehty jo 10 vuoden ajan. 

Vuosiraportti

Sateenkaarikartta

 

Koulu vailla vertaa! - opas yhdenvertaisuussuunnitteluun

Koulu vailla vertaa! on Rauhankasvatusinstituutin opas yhdenvertaisuuden edistämiseen ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaan oppilaitoksille.

Koulu vailla vertaa! – opas yhdenvertaisuussuunnitteluun

 

Parempi koulu kaikille - tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulussa

Parempi koulu kaikille on tasa-arvovaltuutetun ja yhdenvertaisuusvaltuutetun yhteinen esite koulun tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön.

Parempi koulu kaikille - tasa-arvo ja yhdenvertaisuus koulussa esite

 

LGBT Survey

Euroopan laajuinen hlbti-kyselytutkimus 2013 (LGBT Survey) on Euroopan unionin perusoikeusviraston (Fundamental Rights Agency, FRA) laaja tutkimus hlbtiq-ihmisten tilanteesta. Kyselyyn vastasi EU:sta ja Kroatiasta yli 93 000 seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvaa henkilöä, joista 3439 Suomesta.

HLBTI-kyselytutkimus 2013

 

Sivustoja: 

www.tasa-arvo.fi  – tasa-arvovaltuutettu

www.yhdenvertaisuus.fi  – oikeusministeriön ylläpitämä tietopankki yhdenvertaisuudesta

www.tyosuojelu.fi  – työsuojeluhallinnon verkkopalvelu

www.seta.fi  – tietoa sateenkaarevien ihmisoikeuksista

www.transtukipiste.fi  – tietoa sukupuolen moninaisuudesta

http://trasek.fi  – tietoa sukupuolen moninaisuudesta

http://intersukupuolisuus.fi  – tietoa intersukupuolisuudesta

http://www.tasa-arvoinenvarhaiskasvatus.fi  – sivusto varhaiskasvattajille

www.ilga-europe.org  – Ilga-Europe: sateenkaarijärjestöjen eurooppalainen kattojärjestö