Miten puuttua syrjintään?

Syrjintää tai epäasiallista kohtelua kokeneilla on tilanteesta riippuen mahdollisuus valita, kenen toimijan kanssa haluaa asiaa selvittää. Esimerkiksi jos katsoo tulleensa syrjityksi vammaisuuden takia julkisessa terveydenhoidossa, voi syrjintäasian viedä valintansa mukaisesti käsiteltäväksi yhdenvertaisuusvaltuutetulle, eduskunnan oikeusasiamiehelle, potilasasiamiehelle tai aluehallintovirastoon. Eri toimijoilla on erilaisia toimivaltuuksia ja mahdollisuuksia selvittää ja puuttua syrjintään, joista on hyvä olla tietoinen ennen päätöksen tekoa.

Epäselvissä tilanteissa kannattaa olla yhteydessä yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalveluun.