Takaisin

Kansallinen ihmiskaupparaportoija ehdottaa erikoisyksikköä poliisille

Kansallinen ihmiskaupparaportoija ehdottaa erikoisyksikköä poliisille

Pohjoismaiden ihmiskaupan vastaisen työn huippuasiantuntijat kokoontuvat tänään Helsinkiin. Pohjoismaat ihmiskaupan markkina-alueena -konferenssissa puidaan muun muassa ihmiskaupan nousevia muotoja ja pohditaan millaisia resursseja ja työtapoja ihmiskaupan vastainen työ vaatii.  Kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimiva yhdenvertaisuusvaltuutettu ehdotti avauspuheessaan erikoisyksikköä poliisille. Raportoija ennustaa myös ihmiskaupan lisääntyvän Suomessa.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun ja Pohjoismaiden ministerineuvoston järjestämässä konferenssissa monen puhujan pääviesti on, että ihmiskaupan vastainen työ vaatii resurssien lisäksi myös erikoistumismahdollisuuksia, keskittämistä ja suunnitelmallisuutta. Norjalainen huippusyyttäjä, Eurojustin kontaktisyyttäjä Rudolf Christoffersen kertoo, miten Norjassa ihmiskauppatutkinnassa on onnistuttu saamaan ihmiskauppiaita rikosvastuuseen muun muassa perustamalla erikoisyksikköjä poliisiin. Kansallinen ihmiskaupparaportoija toivoo samaa Suomeen.

- Suomessa ihmiskaupan vastainen toiminta on kehittynyt valtavasti, mutta on vielä liian sattumavaraista. Riippuu monesti yksittäisistä henkilöistä tunnistetaanko uhri, autetaanko häntä, tutkitaanko rikosta ja syytetäänkö siitä. Ihmiskaupan vastainen työmme Suomessa perustuu liiaksi yksilöiden sankarisuorituksiin. Nämä sankarit eivät jaksa loputtomiin ilman tukevia rakenteita, kansallinen ihmiskaupparaportoija Kirsi Pimiä toteaa.

Raportoija on useasti esittänyt, että poliisi vakavasti miettisi erillistä ihmiskauppaan erikoistunutta yksikköä.

- Esitän erikoisyksikön perustamista. Muiden maiden esimerkit osoittavat, että erikoistuminen on hyvä ratkaisu ihmiskaupparikollisuuden paljastamiseen ja tutkintaan. Keskittäminen on myös kustannustehokasta. Paperittomuus lisääntyy Suomessa ja on odotettavissa, että tämä johtaa myös ihmiskaupan lisääntymiseen. Nyt on korkea aika tehostaa ihmiskaupan vastaista työtä ja mahdollistaa poliisien erikoistuminen, Pimiä sanoo.

Kansallinen ihmiskaupparaportoija esitti avauspuheessaan myös huolen siitä, että kovenevassa ilmapiirissä, ihmiskaupan uhrit jäävät paitsioon.

- Ihmiskaupan vastainen toiminta perustuu kaikkien ihmisarvon ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Yhteiskunnassa voimistuvat äänenpainot pyrkivät jakamaan meitä niihin, jotka ansaitsevat ja niihin jotka eivät ansaitse ihmisarvoa. Se on surullista ja pelottavaa. Ihmisoikeudet kuuluvat kaikille siitä riippumatta, keitä me olemme ja mistä me tulemme, Pimiä jatkaa.

Konferenssin järjestää Suomen yhdenvertaisuusvaltuutettu yhteistyössä Suomen Pohjoismaiden ministerineuvoston puheenjohtajuuden kanssa ja sen rahoittaa Pohjoismaiden ministerineuvosto.

Lisätietoa konferenssin sisällöstä

Lisätietoa:
Kirsi Pimiä, Yhdenvertaisuusvaltuutettu, Kansallinen ihmiskaupparaportoija, puh: 0295 666 809
Venla Roth, ylitarkastaja puh: 0295 666 807

Lisätietoa konferenssista:
Maria Swanljung
Yhdenvertaisuusvaltuutetun tiedottaja
puh: 0295 666 813

26.10.2016


Mitä ihmiskauppa on?

Ihmiskauppa on rikollisen toiminnan muoto, jossa rikoksentekijä saattaa uhrinsa hyväksikäytön kohteeksi vaikuttamalla jollain epäasiallisella tavalla uhrin päätöksentekokykyyn. Tekijä voi esimerkiksi erehdyttää uhrin lupaamalla tälle normaalia, tavanomaisin ehdoin määriteltyä työtä ja työolosuhteita, mutta todellisuudessa uhri päätyy vakavan hyväksikäytön kohteeksi. Tekijä voi myös käyttää hyväkseen uhrin haavoittuvaista asemaa tai sitä, että uhri on jollain tavalla riippuvainen tekijästä.

Yleisimmin ihmiskaupassa henkilöä hyväksikäytetään seksuaalisesti tai hän joutuu tekemään töitä olosuhteissa, jotka eivät millään tapaa vastaa lainmukaisia työehtoja tai -olosuhteita. Ihmiskaupassa hyväksikäyttö on usein ajallisesti pitkä alistamisen ja vallankäytön prosessi, jossa uhri joutuu vähitellen tekijän määräysvallan alle, kykenemättä suojautumaan tai irtaantumaan hyväksikäytön sisältämästä toiminnasta.

Ihmiskauppa voi olla rajat yrittävää rikollisuutta tai tapahtua maan rajojen sisällä. Suomen ihmiskaupan vastainen lainsäädäntö perustuu useisiin kansainvälisiin sopimuksiin, joilla ihmiskauppa on kriminalisoitu. Niissä määritellään, mitä ihmiskaupalla tarkoitetaan ja millainen toiminta on rangaistavaa. Lainsäädännössä sekä rajataan tekijän rikosoikeudellinen vastuu että kuvataan käytännössä se, kenen voidaan katsoa olevan ihmiskaupan uhri. Suomessa ihmiskauppa on kriminalisoitu rikoslain 25 luvun 3 ja 3a §:ssä.

Tarkempaa tietoa ihmiskaupasta ja ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmästä löytyy sivustolta www.ihmiskauppa.fi