Maastapoistaminen

Henkilölle, jolla ei ole laillista oleskeluoikeutta Suomessa, tehdään käännytys- tai karkotuspäätös. 

Käännyttämisellä tarkoitetaan joko ulkomaalaisen maahanpääsyn epäämistä rajalla hänen saapuessaan maahan, tai ilman oleskelulupaa maahan tulleen ulkomaalaisen poistamista maasta. Karkottamisella tarkoitetaan sellaisen henkilön poistamista maasta, jolla on jo ollut oleskelulupa. 

Jos henkilö ei poistu maasta vapaaehtoisesti, hänet voidaan saattaa joko osan matkasta tai kokonaan perille lähtömaahan. Maastapoistamispäätösten täytäntöönpanosta vastaa poliisi tai rajatarkastusviranomainen.