Tuntematon tulevaisuus - selvityksen livestream

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on yhteistyössä Euroopan kriminaalipolitiikan instituutin (HEUNI) kanssa tehnyt selvityksen, jossa on arvioitu ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskevan lainsäädännön toimivuutta. Tämä on webcast selvityksen julkistamistilaisuudesta Säätytalolla.

Diskrimineringsombudsmannen har i samarbete med Europeiska institutet för kriminalpolitik (HEUNI) gjort en utredning för att bedöma hur väl lagstiftningen om förfarandena för att identifiera och hjälpa offer för människohandel fungerar. Detta är en webcast från utredningens publikationstillfälle i Ständerhuset.

 

 

 

OHJELMA/PROGRAM

9:30 Tilaisuuden avaus/öppning: yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä ja johtaja Natalia Ollus (HEUNI)
9:45 Selvityksen tulosten esittely/Presentation av utredningen: Selvityshankkeen tutkijaryhmä 
10: 40 Kommenttipuheenvuorot/Kommentarer: Johtaja Jari Kähkönen (Joutsenon vastaanottokeskus) sekä ihmiskaupan uhrien auttamistyön koordinaattori Pia Marttila (Rikosuhripäivystys ry.)
11:00 Loppupuheenvuoro/Avslutning: Perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko 
11:15 Keskustelu/Diskussion
11:30 Tilaisuus päättyy/Tillställningen avslutas