Lausunnot

Sivut, joissa tagi yhdenvertaisuus .

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto työryhmän ehdotuksesta valtiohallinnon tehostetun viestinnän ohjeeksi 09.10.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Postin ilmoittama Poste restante -uudistus olisi syrjivä 24.05.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto miesten väliseen seksiin liittyvään verenluovutuskieltoon 30.04.2019 LAUSUNTO
Lausunto kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelmasta 24.04.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto koesuoritusta heikentävän syyn huomioon ottaminen ylioppilastutkinnossa -määräysluonnoksesta 12.03.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta 24.01.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaissusvaltuutetun lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 24.01.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto poliisin ennalta estävän toiminnan strategiasta 25.09.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi asiakas- ja potilaslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 12.09.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta HE 24/2018 vp 12.09.2018 LAUSUNTO
Lausunto alaikäisavioliittojen sääntelytarvetta koskevasta arviomuistiosta 12.09.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä arvioineen työryhmän mietintöön 23.08.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto saamelaiskäräjätoimikunnan esitykseen saamelaiskäräjälain muuttamiseksi 30.07.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Hallituksen vuosikertomukseen 2017 liittyen viittomakieltä käyttävien oikeuksiin 13.06.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu esittävät muutosta äitiysrahakäytäntöihin 02.03.2018 LAUSUNTO
Lausunto hallituksen esityksestä oleskeluluvan saaneiden työttömyyskorvauksista 24.10.2016 LAUSUNTO
Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 § muuttamisesta 23.08.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksesta 19.08.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta koskien rakennuksen esteettömyyttä 16.08.2016 LAUSUNTO