Lausunnot

Sivut, joissa tagi syrjintä .

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Postin ilmoittama Poste restante -uudistus olisi syrjivä 24.05.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto miesten väliseen seksiin liittyvään verenluovutuskieltoon 30.04.2019 LAUSUNTO
Lausunto kansallisen tekoälyohjelma AuroraAI:n kehittämis- ja toimintasuunnitelmasta 24.04.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaissusvaltuutetun lausunto tasa-arvovaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle 24.01.2019 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta HE 24/2018 vp 12.09.2018 LAUSUNTO
Lausunto alaikäisavioliittojen sääntelytarvetta koskevasta arviomuistiosta 12.09.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu esittävät muutosta äitiysrahakäytäntöihin 02.03.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto koskien uutta alkoholilakia: kohtaa henkilöllisyyden todistamisesta on tarpeen muuttaa 15.11.2017 LAUSUNTO
Lausunto hallituksen esityksestä oleskeluluvan saaneiden työttömyyskorvauksista 24.10.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston selonteosta sisäisestä turvallisuudesta 21.09.2016 LAUSUNTO
Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 § muuttamisesta 23.08.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksesta 19.08.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta koskien rakennuksen esteettömyyttä 16.08.2016 LAUSUNTO