Lausunnot

Suomen ja Kosovon välillä laittomasti oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta. 05.06.2012 LAUSUNTO
YK; naisiin kohdistuva väkivalta; tietopyyntö pääsihteerin raporttiin päätöslauselman 65/187 toimeenpanosta 16.05.2012 LAUSUNTO
Rangaistavan vihapuheen levittäminen internetissä / Luonnos työryhmän mietinnöksi; Vähemmistövaltuutetun lausunto 14.05.2012 LAUSUNTO
YK; nais- ja lapsikauppa, lausunto tietopyyntöön pääsihteerin päätöslauselman 65/190 toimeenpanosta 11.05.2012 LAUSUNTO
YK:n ihmisoikeusneuvosto; alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän asiantuntijamekanismin (EMRIP) kaksoiskysely 21.02.2012 LAUSUNTO
Ulkomaalaiselle maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen 27.01.2012 LAUSUNTO
Viranomaisten koulutuksen kehittäminen kunnian liittyvän väkivallan tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi 19.05.2011 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä mm ulkomaalaislain muuttamisesta 18.05.2011 LAUSUNTO
Sisäasiainministeriön identiteettiohjelman loppuraportista 16.05.2011 LAUSUNTO
YK; Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus; Suomen seitsemäs määräaikaisraportti 16.05.2011 LAUSUNTO
Kansainvälistä suojelua hakevalle annettava oikeudellinen neuvonta ja oikeusapu 26.04.2011 LAUSUNTO
Naisten ja miesten välistä tasa-arvoa koskevasta valtioneuvoston selonteosta 28.01.2011 LAUSUNTO
Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskevan yleissopimuksen lisäpöytäkirja rasismista 19.01.2011 LAUSUNTO
Hallituksen esitys kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta 17.01.2011 LAUSUNTO
Yhdenvertaisesta kohtelusta kuntosalipalveluissa 20.12.2010 LAUSUNTO
Koskien ylioppilastutkintojen kieliä 10.11.2010 LAUSUNTO
Saamenkielen oppimateriaalin puutteesta 03.11.2010 LAUSUNTO
Luonnoksesta hallituksen esitykseksi lastensuojelulain muuttamisesta 21.10.2010 LAUSUNTO
Laki maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotosta 21.10.2010 LAUSUNTO
Kerjäämisen kieltämistä selvittävälle työryhmälle 15.06.2010 LAUSUNTO