Lausunnot

Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien lastensuojelun laatusuosituksia 17.10.2013 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 19.06.2013 LAUSUNTO
Mietinnöstä koskien EN:n naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtyä EN:n yleissopimusta 24.05.2013 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto esityksestä yhdenvertaisuuslaiksi 21.05.2013 LAUSUNTO
Ulkomaalaisten asema ja mahdollisuudet avata pankkitili Suomessa 29.04.2013 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien Maahanmuuton tulevaisuus 2010 -strategiaa 23.04.2013 LAUSUNTO
Turvapaikanhakijoiden ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten henkilöllisyyden osoittaminen asioinnissa 08.02.2013 LAUSUNTO
Ulkomaalaislain ja opintotukilain muuttamisesta 18.12.2012 LAUSUNTO
SOLMU IV: Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen työryhmän raportti 11.12.2012 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 19.11.2012 LAUSUNTO
Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen; lausunto työryhmän loppuraportista 30.10.2012 LAUSUNTO
Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi; vähemmistövaltuutetun lausunto 27.09.2012 LAUSUNTO
STM ohjeistoluonnos ihmiskaupan tunnistamisesta 21.06.2012 LAUSUNTO
Suomen ja Kosovon välillä laittomasti oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta. 05.06.2012 LAUSUNTO
YK; naisiin kohdistuva väkivalta; tietopyyntö pääsihteerin raporttiin päätöslauselman 65/187 toimeenpanosta 16.05.2012 LAUSUNTO
Rangaistavan vihapuheen levittäminen internetissä / Luonnos työryhmän mietinnöksi; Vähemmistövaltuutetun lausunto 14.05.2012 LAUSUNTO
YK; nais- ja lapsikauppa, lausunto tietopyyntöön pääsihteerin päätöslauselman 65/190 toimeenpanosta 11.05.2012 LAUSUNTO
YK:n ihmisoikeusneuvosto; alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän asiantuntijamekanismin (EMRIP) kaksoiskysely 21.02.2012 LAUSUNTO
Ulkomaalaiselle maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen 27.01.2012 LAUSUNTO
Viranomaisten koulutuksen kehittäminen kunnian liittyvän väkivallan tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi 19.05.2011 LAUSUNTO