Lausunnot

Mietinnöstä koskien EN:n naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtyä EN:n yleissopimusta 24.05.2013 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto esityksestä yhdenvertaisuuslaiksi 21.05.2013 LAUSUNTO
Ulkomaalaisten asema ja mahdollisuudet avata pankkitili Suomessa 29.04.2013 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien Maahanmuuton tulevaisuus 2010 -strategiaa 23.04.2013 LAUSUNTO
Turvapaikanhakijoiden ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten henkilöllisyyden osoittaminen asioinnissa 08.02.2013 LAUSUNTO
Ulkomaalaislain ja opintotukilain muuttamisesta 18.12.2012 LAUSUNTO
SOLMU IV: Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen työryhmän raportti 11.12.2012 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 19.11.2012 LAUSUNTO
Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen; lausunto työryhmän loppuraportista 30.10.2012 LAUSUNTO
Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi; vähemmistövaltuutetun lausunto 27.09.2012 LAUSUNTO
STM ohjeistoluonnos ihmiskaupan tunnistamisesta 21.06.2012 LAUSUNTO
Suomen ja Kosovon välillä laittomasti oleskelevien henkilöiden takaisinottamisesta. 05.06.2012 LAUSUNTO
YK; naisiin kohdistuva väkivalta; tietopyyntö pääsihteerin raporttiin päätöslauselman 65/187 toimeenpanosta 16.05.2012 LAUSUNTO
Rangaistavan vihapuheen levittäminen internetissä / Luonnos työryhmän mietinnöksi; Vähemmistövaltuutetun lausunto 14.05.2012 LAUSUNTO
YK; nais- ja lapsikauppa, lausunto tietopyyntöön pääsihteerin päätöslauselman 65/190 toimeenpanosta 11.05.2012 LAUSUNTO
YK:n ihmisoikeusneuvosto; alkuperäiskansojen oikeuksia käsittelevän asiantuntijamekanismin (EMRIP) kaksoiskysely 21.02.2012 LAUSUNTO
Ulkomaalaiselle maksettavan toimeentulotuen käsittelyä koskevien menettelytapojen selkeyttäminen 27.01.2012 LAUSUNTO
Viranomaisten koulutuksen kehittäminen kunnian liittyvän väkivallan tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi 19.05.2011 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä mm ulkomaalaislain muuttamisesta 18.05.2011 LAUSUNTO
Sisäasiainministeriön identiteettiohjelman loppuraportista 16.05.2011 LAUSUNTO