Lausunnot

Lakiesityksestä esityksestä ulkomaalaisvalvonnasta (ulkomaalaislaki) 09.06.2014 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta koskien lasten säilöönottoa 14.05.2014 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi 29.04.2014 LAUSUNTO
Säilöönottolainsäädäntöön liittyen 15.04.2014 LAUSUNTO
Koskien ulkomaalaislain ja vastaanottolain muutosesitystä 12.02.2014 LAUSUNTO
Koskien Helsingin kaupungin tiedotetta, jossa ohjeistetaan sosiaaliviranomaisia pyytämään nähtäväksi ulkomaalaisen asiakkaan oleskelulupa 08.01.2014 LAUSUNTO
Palautusten monitorointiin liittyen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 31.10.2013 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien lastensuojelun laatusuosituksia 17.10.2013 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien luonnosta hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta 19.06.2013 LAUSUNTO
Mietinnöstä koskien EN:n naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehtyä EN:n yleissopimusta 24.05.2013 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto esityksestä yhdenvertaisuuslaiksi 21.05.2013 LAUSUNTO
Ulkomaalaisten asema ja mahdollisuudet avata pankkitili Suomessa 29.04.2013 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien Maahanmuuton tulevaisuus 2010 -strategiaa 23.04.2013 LAUSUNTO
Turvapaikanhakijoiden ja Suomessa asuvien ulkomaalaisten henkilöllisyyden osoittaminen asioinnissa 08.02.2013 LAUSUNTO
Ulkomaalaislain ja opintotukilain muuttamisesta 18.12.2012 LAUSUNTO
SOLMU IV: Asumiseen perustuvan sosiaaliturvalainsäädännön tarkistamista selvittäneen työryhmän raportti 11.12.2012 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä laiksi julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta 19.11.2012 LAUSUNTO
Sosiaalihuollon lainsäädännön uudistaminen; lausunto työryhmän loppuraportista 30.10.2012 LAUSUNTO
Toimenpideohjelma saamen kielen elvyttämiseksi; vähemmistövaltuutetun lausunto 27.09.2012 LAUSUNTO
STM ohjeistoluonnos ihmiskaupan tunnistamisesta 21.06.2012 LAUSUNTO