Lausunnot

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto metsähallituslaista 24.11.2015 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto varhaiskasvatuslaista 30.09.2015 LAUSUNTO
YK; kidutuksen vastainen yleissopimus; Suomen 7. määräaikaisraportti; yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto 03.03.2015 LAUSUNTO
Kansallisen ihmiskaupparaportoijan lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta 12.02.2015 LAUSUNTO
Kansallisen ihmiskaupparaportoijan lausunto: Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenne 11.02.2015 LAUSUNTO
Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta 26.01.2015 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 21.01.2015 LAUSUNTO
Säilöönottoon liittyvän lainsäädännön muuttamisesta 14.11.2014 LAUSUNTO
Säilöönottoon liittyvän lainsäädännön muuttamisesta 14.11.2014 LAUSUNTO
Paperittomien terveydenhuollosta 13.11.2014 LAUSUNTO
Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta koskien ulkomaalaisvalvontaa 06.11.2014 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä koskien ILO 169 -sopimuksen ratifiointia 07.07.2014 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi 24.06.2014 LAUSUNTO
Lakiesityksestä esityksestä ulkomaalaisvalvonnasta (ulkomaalaislaki) 09.06.2014 LAUSUNTO
Vähemmistövaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta koskien lasten säilöönottoa 14.05.2014 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä uudeksi yhdenvertaisuuslaiksi 29.04.2014 LAUSUNTO
Säilöönottolainsäädäntöön liittyen 15.04.2014 LAUSUNTO
Koskien ulkomaalaislain ja vastaanottolain muutosesitystä 12.02.2014 LAUSUNTO
Koskien Helsingin kaupungin tiedotetta, jossa ohjeistetaan sosiaaliviranomaisia pyytämään nähtäväksi ulkomaalaisen asiakkaan oleskelulupa 08.01.2014 LAUSUNTO
Palautusten monitorointiin liittyen työelämä- ja tasa-arvovaliokunnalle 31.10.2013 LAUSUNTO