Lausunnot

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ulkomaalaislaki, perheenyhdistäminen 22.02.2016 LAUSUNTO
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 18.02.2016 LAUSUNTO
Lausunto Päivittäistavarakauppa ry 12.02.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamista koskevasta luonnoksesta 19.01.2016 LAUSUNTO
Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi henkilökorttilaiksi 14.12.2015 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ulkomaalaislain muuttamista koskevasta luonnoksesta 03.12.2015 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto lakivaliokunnalle avioliittolain liitelaeista 27.11.2015 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto metsähallituslaista 24.11.2015 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto varhaiskasvatuslaista 30.09.2015 LAUSUNTO
YK; kidutuksen vastainen yleissopimus; Suomen 7. määräaikaisraportti; yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto 03.03.2015 LAUSUNTO
Kansallisen ihmiskaupparaportoijan lausunto: Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta 12.02.2015 LAUSUNTO
Kansallisen ihmiskaupparaportoijan lausunto: Ihmiskaupan vastaisen toiminnan koordinaatiorakenne 11.02.2015 LAUSUNTO
Hallituksen esitys laeiksi kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain ja ulkomaalaislain muuttamisesta 26.01.2015 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta 21.01.2015 LAUSUNTO
Säilöönottoon liittyvän lainsäädännön muuttamisesta 14.11.2014 LAUSUNTO
Säilöönottoon liittyvän lainsäädännön muuttamisesta 14.11.2014 LAUSUNTO
Paperittomien terveydenhuollosta 13.11.2014 LAUSUNTO
Hallituksen esitys ulkomaalaislain muuttamisesta koskien ulkomaalaisvalvontaa 06.11.2014 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä koskien ILO 169 -sopimuksen ratifiointia 07.07.2014 LAUSUNTO
Hallituksen esityksestä sosiaalihuoltolaiksi 24.06.2014 LAUSUNTO