Lausunnot

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta turvakotilaiksi 18.04.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 28.03.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 28.03.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen kielilain muuttamisesta 10.03.2017 LAUSUNTO
Lausunto hallituksen esityksestä perusopetuslain 1 § ja 46 § ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 23.11.2016 LAUSUNTO
Lausunto ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskeneen lainsäädäntömuutoksen vaikutuksista sekä ihmiskaupan uhrien auttamisessa ja tunnistamisessa ilmenevistä mahdollisista puutteista 16.11.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen lakiesitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi 10.11.2016 LAUSUNTO
Lausunto Tenojoen sopimuksesta 27.10.2016 LAUSUNTO
Lausunto hallituksen esityksestä oleskeluluvan saaneiden työttömyyskorvauksista 24.10.2016 LAUSUNTO
Lausunto lakimuutosehdotuksista eräistä avioliittolain muutosten edellyttämistä lakimuutoksista 05.10.2016 LAUSUNTO
Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle nigerialaistaustaisten ihmiskaupan uhrien tilanteesta 30.09.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston selonteosta sisäisestä turvallisuudesta 21.09.2016 LAUSUNTO
Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 § muuttamisesta 23.08.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksesta 19.08.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta koskien rakennuksen esteettömyyttä 16.08.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa nimilain uudistamista eri perhemuodot ja identiteetit huomioivaksi 22.06.2016 LAUSUNTO
Hallitus esittää muutoksia perheenyhdistämiskäytäntöihin. Valtuutettu erittäin kriittinen 31.05.2016 LAUSUNTO
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (muun muassa säilöönotto) 13.05.2016 LAUSUNTO
Lausunto hallituksen esityksestä muuttaa ulkomaalaislakia turvapaikanhakuprosessin nopeuttamiseksi 19.04.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun tarkastuskertomus kansanopistoon 16.11.2015 tehdystä tarkastuksesta 01.03.2016 LAUSUNTO