Lausunnot

Lausunto Tenojoen sopimuksesta 27.10.2016 LAUSUNTO
Lausunto hallituksen esityksestä oleskeluluvan saaneiden työttömyyskorvauksista 24.10.2016 LAUSUNTO
Lausunto lakimuutosehdotuksista eräistä avioliittolain muutosten edellyttämistä lakimuutoksista 05.10.2016 LAUSUNTO
Lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle nigerialaistaustaisten ihmiskaupan uhrien tilanteesta 30.09.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston selonteosta sisäisestä turvallisuudesta 21.09.2016 LAUSUNTO
Lausunto ehdotuksesta hallituksen esitykseksi perusopetuslain 46 § muuttamisesta 23.08.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto päivystyksen ja erikoissairaanhoidon rakenteiden uudistuksesta 19.08.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta koskien rakennuksen esteettömyyttä 16.08.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutettu kannattaa nimilain uudistamista eri perhemuodot ja identiteetit huomioivaksi 22.06.2016 LAUSUNTO
Hallitus esittää muutoksia perheenyhdistämiskäytäntöihin. Valtuutettu erittäin kriittinen 31.05.2016 LAUSUNTO
Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta (muun muassa säilöönotto) 13.05.2016 LAUSUNTO
Lausunto hallituksen esityksestä muuttaa ulkomaalaislakia turvapaikanhakuprosessin nopeuttamiseksi 19.04.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun tarkastuskertomus kansanopistoon 16.11.2015 tehdystä tarkastuksesta 01.03.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ulkomaalaislaki, perheenyhdistäminen 22.02.2016 LAUSUNTO
Lausunto sosiaali- ja terveysministeriölle sekä valtiovarainministeriölle hallituksen linjauksista itsehallintoaluejaon perusteiksi ja sote-uudistuksen askelmerkeiksi 18.02.2016 LAUSUNTO
Lausunto Päivittäistavarakauppa ry 12.02.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ulkomaalaislain ja eräiden muiden lakien muuttamista koskevasta luonnoksesta 19.01.2016 LAUSUNTO
Lausunto hallituksen esityksestä uudeksi henkilökorttilaiksi 14.12.2015 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ulkomaalaislain muuttamista koskevasta luonnoksesta 03.12.2015 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto lakivaliokunnalle avioliittolain liitelaeista 27.11.2015 LAUSUNTO