Lausunnot

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksista eduskunnalle koskien puolustusvoimista annetun lain 37 § ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 § sekä rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §: ien muuttamista 04.04.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto pakolaisen oikeudesta perhe-elämään 05.03.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu esittävät muutosta äitiysrahakäytäntöihin 02.03.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto: ihmiskaupan kaltainen pakkotyö HE 69/2016 vp - EV 124/2016 vp 06.02.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kommentit hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta ja sen väliraportista 06.02.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 20.12.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto koskien uutta alkoholilakia: kohtaa henkilöllisyyden todistamisesta on tarpeen muuttaa 15.11.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto nimilain muutosta koskevaan esitykseen 03.10.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevista mietinnöistä 02.10.2017 LAUSUNTO
Lakiehdotus karkottamisen täytäntöönpanoa koskevien säännösten muuttamisesta 23.08.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta vammaispalvelulain muuttamiseksi 06.07.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutettu tapasi Maahanmuuttoviraston ylijohtajan ja antoi lausunnon erityisen haavoittuviin ryhmiin kuuluvien turvapaikanhakijoiden asian käsittelystä 12.06.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä saamen kielilain muuttamiseksi 19.05.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta turvakotilaiksi 18.04.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta sosiaali- ja terveydenhuollon valinnanvapauslainsäädännöksi 28.03.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta valtion virkamieslain ja turvallisuusselvityslain muuttamiseksi sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 28.03.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle saamen kielilain muuttamisesta 10.03.2017 LAUSUNTO
Lausunto hallituksen esityksestä perusopetuslain 1 § ja 46 § ja kunnan peruspalveluiden valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta 23.11.2016 LAUSUNTO
Lausunto ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmää koskeneen lainsäädäntömuutoksen vaikutuksista sekä ihmiskaupan uhrien auttamisessa ja tunnistamisessa ilmenevistä mahdollisista puutteista 16.11.2016 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen lakiesitysluonnoksesta maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisuudistukseksi 10.11.2016 LAUSUNTO