Lausunnot

Lausunto alaikäisavioliittojen sääntelytarvetta koskevasta arviomuistiosta 12.09.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ylioppilastutkintoa koskevan lainsäädännön uudistamisesta 03.09.2018 LAUSUNTO
Cealkámuš: Sámediggeláhkadoaibmagotti árvalus sámediggelága rievdadeapmin 30.08.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Jehovan todistajien asevelvollisuudesta vapauttamista koskevaa lainsäädäntöä arvioineen työryhmän mietintöön 23.08.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto saamelaiskäräjätoimikunnan esitykseen saamelaiskäräjälain muuttamiseksi 30.07.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Hallituksen vuosikertomukseen 2017 liittyen viittomakieltä käyttävien oikeuksiin 13.06.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto sosiaali- ja terveyskeskuksia koskevista asiakirjamalleista 15.05.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksista eduskunnalle koskien puolustusvoimista annetun lain 37 § ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annetun lain 16 § sekä rajavartiolaitoksen hallinnosta annetun lain 10 ja 26 §: ien muuttamista 04.04.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto pakolaisen oikeudesta perhe-elämään 05.03.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutettu ja tasa-arvovaltuutettu esittävät muutosta äitiysrahakäytäntöihin 02.03.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto: ihmiskaupan kaltainen pakkotyö HE 69/2016 vp - EV 124/2016 vp 06.02.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun kommentit hallituksen tasa-arvo-ohjelmasta ja sen väliraportista 06.02.2018 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa 20.12.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto koskien uutta alkoholilakia: kohtaa henkilöllisyyden todistamisesta on tarpeen muuttaa 15.11.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto nimilain muutosta koskevaan esitykseen 03.10.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto tiedustelulainsäädäntöä koskevista mietinnöistä 02.10.2017 LAUSUNTO
Lakiehdotus karkottamisen täytäntöönpanoa koskevien säännösten muuttamisesta 23.08.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esitysluonnoksesta vammaispalvelulain muuttamiseksi 06.07.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutettu tapasi Maahanmuuttoviraston ylijohtajan ja antoi lausunnon erityisen haavoittuviin ryhmiin kuuluvien turvapaikanhakijoiden asian käsittelystä 12.06.2017 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä saamen kielilain muuttamiseksi 19.05.2017 LAUSUNTO