Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle viittomakielellä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksesta eduskunnalle on tehty koonti suomen viittomakielellä. Oheisilla videoilla käsitellään yhdenvertaisuusvaltuutetun toimialaa ja valtuutetun saamia yhteydenottoja sekä yhdenvertaisuuden tilaa Suomessa. Aiheina ovat myös syrjintä työelämässä ja viittomakielisten oikeuksien toteutuminen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus eduskunnalle

Edistysaskelia kohti ihmisoikeuksien täysimääräistä toteutumista

Yhteydenottojen avulla valtuutettu saa tietoa syrjinnästä Suomessa

Viittomakielisten oikeuksien toteutuminen

Työelämän syrjintään puuttumista vahvistettava