Kantelun tekeminen

Oletko kokenut syrjintää? Voit ottaa yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun täyttämällä kantelulomakkeen, puhelimitse, sähköpostitse tai kirjeitse. Henkilökohtaisesta tapaamisesta on aina sovittava etukäteen.

Toimiston palvelut ovat maksuttomia. Yhdenvertaisuusvaltuutetun henkilökunnalla on salassapitovelvollisuus esimerkiksi arkaluontoisten yksityiselämään liittyvien asioiden osalta.

Voit kannella samanaikaisesti vain yhdelle viranomaiselle, joten emme käsittele kanteluasi samanaikaisesti muun viranomaisen kanssa.

Täytä kantelulomake täällä.

Toimiston työskentelykielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Voit tehdä kirjallisen kantelun myös muulla kielellä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto käännättää kantelusi. Toivomme, että kantelusi pituus olisi korkeintaan kaksi sivua.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin, kun kirjoitat kantelua:

  • Missä ja milloin koet tulleesi syrjityksi?
  • Kuka kohteli sinua syrjivästi?
  • Miten sinua mielestäsi kohdeltiin syrjivästi?
  • Onko tapahtuneelle todistajia tai kirjallista aineistoa? 
  • Oletko vienyt asiaa käsiteltäväksi muualle?
  • Mikä viranomaistaho käsittelee/on käsitellyt asiaasi? (esim. eduskunnan oikeusasiamies, poliisi, hallinto-oikeus)

Kanteluun tulisi liittää kopiot asiaa koskevista päätöksistä tai muista asiakirjoista.

Lähetä kantelu sähköpostitse osoitteeseen: yvv(at)oikeus.fi

Tai postitse osoitteeseen:

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimisto
PL 24
00023 VALTIONEUVOSTO

Asiakaspalvelun puhelinpäivystys

Yhdenvertaisuusvaltuutetun puhelinpäivystys numerossa 0295 666 817 on avoinna arkisin klo 10–12. Päivystyksen aikana voit keskustella toimiston virkailijan kanssa ja saada nopeasti neuvoja asiassasi.

Puhelinpäivystys palvelee sinua suomeksi, ruotsiksi tai englanniksi. Puheluista aiheutuu soittajalle tavanomaiset liittymäsopimuksen mukaiset kulut, erillistä palvelumaksua puheluista ei tarvitse maksaa. Pyydettäessä voimme soittaa sinulle takaisin.