Ajankohtaista

Tasa-arvoinen, yhdenvertainen ja lapset huomioiva työelämä lisää työllisyyttä 28.01.2020 TIEDOTE
Yhdenvertainen viestintä lisää luottamusta viranomaisiin 13.01.2020 BLOGI
Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa avoinna erityisasiantuntijan määräaikainen virka 03.01.2020 TOIMINTA
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto liikennejärjestelmäsuunnitelman vaikutusten arviointiohjelmaan VN/7835/2019 sekä Traficomin liikennejärjestelmän nykytilaa ja toimintaympäristön muutoksia kuvaavaan raporttiin 22/2019 02.01.2020 LAUSUNTO
Tulli vahvistaa yhdenvertaisuusosaamistaan valvontakäytännöissä 27.11.2019 TIEDOTE
Ihmiskauppa seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan muotona 25.11.2019 BLOGI
Pakolaisoikeuden tarkoitus on suojata oikeutta elämään – Mitä Suomen tulisi oppia EIT:n tuomiosta? 21.11.2019 BLOGI
Tehdään Suomesta maa, joka ei ole ihmiskaupalle altis 14.11.2019 BLOGI
Ihmiskaupan vastainen toiminta edellyttää poikkihallinnollista yhteistyötä 14.11.2019 BLOGI
"Jos jokin asia kuulostaa liian hyvältä ollakseen totta, se tuskin on totta" 14.11.2019 BLOGI
"Mitä kaikkea häpeän tunne mukanaan kuljettaakaan" 14.11.2019 BLOGI
Ihmiskaupan vastainen työ edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa 14.11.2019 BLOGI
Maa, jossa työperäinen ihmiskauppa tunnistetaan 14.11.2019 BLOGI
Luottamuksen rakentuminen ihmiskaupan uhrin ja auttajan välille on hidas prosessi 13.11.2019 BLOGI
Ihmiskaupparaportoijan mandaatin perustaminen: kohti muutoksen tekemistä 13.11.2019 BLOGI
Emme näe, mitä seinien sisäpuolella tapahtuu 13.11.2019 BLOGI
Sukupuolittuneen häpeän tunnistaminen auttaa miehiä saamaan apua 13.11.2019 BLOGI
Uhrista itsenäiseksi toimijaksi 13.11.2019 BLOGI
Traumapsykologisen tiedon hyödyntäminen ihmiskaupan vastaisessa työssä on edistynyt 12.11.2019 BLOGI
Tutkimuksella on merkitystä työperäisen ihmiskaupan esiin nostamiselle 12.11.2019 BLOGI