Asiakaspalvelu

Ota yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutetun asiakaspalveluun, jos olet kokenut tai havainnut syrjintää iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella. Voit ottaa yhteyttä myös syrjintää kokeneen henkilön puolesta.

Ota yhteyttä yhdenvertaisuusvaltuutettuun

  • ensisijaisesti täyttämällä kantelulomake verkkosivuillamme

  • lähettämällä sähköpostia yvv(at)oikeus.fi

  • soittamalla päivystykseen (arkisin klo 10 - 12): 0295 666 817

  • verkkosivujemme chatin kautta maanantaisin ja keskiviikkoisin klo 13-15 

  • lähettämällä kirje