Ajankohtaista

Lausunto automaattiseen päätöksentekoon liittyvän yleislainsäädännön sääntelytarpeita koskevasta arviomuistiosta 15.09.2020 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto viittomakielilain ensimmäisestä arvioinnista 03.09.2020 LAUSUNTO
Palautettavien oikeudet eivät aina toteudu maastapoistamisen käytännöissä 31.08.2020 TIEDOTE
Lausunto 70-vuoden ikärajasta koronavirusepidemian osalta 06.08.2020 LAUSUNTO
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto Tampereen seudun lähijunaliikenteen pilottikokeilusta 04.08.2020 LAUSUNTO
Equinet: suositus oikeudenmukaisen ja tasa-arvoisen Euroopan toteuttamiseksi: yhteiskuntien uudelleenrakentaminen COVID-19-pandemian jälkeen 27.07.2020 UUTINEN
Syrjintä verkossa olevilla ilmoituspalstoilla 23.07.2020 TIEDOTE
Romanien kohtaama syrjintä palveluissa: myös syrjivä ohje on kiellettyä syrjintää 07.07.2020 UUTINEN
Lausunto valtioneuvoston ihmisoikeusselonteosta VVTDno-2020-437 07.07.2020 LAUSUNTO
Korkeakoulujen kielikriteerit 06.07.2020 UUTINEN
Euroopan unionin etnistä syrjintää kieltävä direktiivi täyttää 20 vuotta 29.06.2020 UUTINEN
Pakolaisuuden kanssa ei olisi ongelmaa ilman rasismia 22.06.2020 BLOGI
Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnan päätös merkittävä ruotsinkielisten oikeuksien takaamiseksi 16.06.2020 TIEDOTE
Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto VVTDno-2020-491 Digitaaliset keinot koronaviruskriisin jälkihoidossa -työryhmän väliraportti 11.06.2020 LAUSUNTO
Viranomaisiin kohdistuva häirintä hiljentämismekanismina 09.06.2020 BLOGI
Yhdenvertaisuusvaltuutetun selvitys: Afrikkalaistaustaisille suomalaisille rasismi ja syrjintä ovat arkipäivää 09.06.2020 TIEDOTE
Lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi Kansainvälisen työjärjestön yleissopimuksen nro 190:n hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi 28.05.2020 LAUSUNTO
Kristina Stenman on nimitetty yhdenvertaisuusvaltuutetuksi 20.05.2020 UUTINEN
Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet - Hiljaisuuden murtaminen vaatii panostusta meiltä jokaiselta 15.05.2020 BLOGI
Yhdenvertainen lähi- ja etäopetus poikkeustilassa 14.05.2020 LAUSUNTO