Toiminta

Takaisin

Maastapoistamisen valvontaan liittyvä virka haettavana

Maastapoistamisen valvontaan liittyvä virka haettavana

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee maastapoistamisen valvontaan ylitarkastajaa vuoden 2017 loppuun asti kestävään virkasuhteeseen. 

Ylitarkastaja toimii ulkomaalaisen maasta poistamisen täytäntöönpanon valvontaan (UlkL 152b §) liittyvien asioiden valmistelijana ja esittelijänä. Tehtäviin kuuluu muun muassa osallistuminen maastapoistamislennoille valvojana, maastapoistamisen täytäntöönpanon arviointi, raportointi sekä osallistuminen maastapoistamisen menettelyiden kehittämiseen.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys perus- ja ihmisoikeuksiin sekä ulkomaalaislainsäädännön ja -hallinnon tuntemus. Lisäksi arvostamme kokemusta viranomaisyhteistyöstä ja työstä haavoittuvien ryhmien parissa. Lisäksi tehtävään valittavalta odotetaan kykyä itsenäiseen ja muista riippumattomaan työskentelyyn, valmiutta matkustaa kotimaassa ja ulkomailla sekä hyviä havainnointi-, analysointi- ja raportointikykyjä. Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa sekä englannin ja ruotsin kielen taitoa.

Viimeinen hakupäivä: 6.3.2017 23:59

Lisätietoa ja sähköinen hakulomake osoitteessa valtiolle.fi. Ilmoitus löytyy tunnisteella: 25-116-2017

17.02.2017