Tiedotteet

Takaisin

YK-raportti: Saamelaisnuoret huolissaan rasismin lisääntymisestä

YK-raportti: Saamelaisnuoret huolissaan rasismin lisääntymisestä

Biaudet esitteli raporttinsa saamelais- ja grönlantilaisnuorten osallistumisesta päätöksentekoon YK:n alkuperäiskansafoorumin kahdennessatoista istunnossa New Yorkissa toukokuussa. 

Raportissa saamelaisnuoret Suomesta, Ruotsista ja Norjasta kertovat, että he ovat huolissaan saamelaisiin kohdistuvasta rasismista. Rasismi on kaikkien kolmen maan saamelaisnuorten mukaan lisääntynyt viime vuosina. 

Nuorten mukaan puutteellinen opetussuunnitelma on yksi suurimmista syistä siihen, että saamelaisiin kohdistuu ennakkoluuloja. Tutkimukseen osallistui 270 nuorta ja moni kommentoi sitä, että pohjoismaiset oppilaat, mukaan lukien saamelaiset itse, eivät opi tarpeeksi saamelaisten historiasta ja elämänehdoista. Moni nuori saamelainen kertoo raportissa, että he kaihtavat politiikkaa ja eivät halua puhua avoimesti saamelaisten tilanteesta maissaan, koska he kokevat, että se johtaa häirintään. Nuoret kertovat myös, että ajoittain on erittäin raskasta saada valtaväestö ymmärtämään saamelaisten olosuhteita ja oikeuksia.

Raportti kokonaisuudessaan (englanniksi)

Lisätietoa: 
Maria Swanljung
tiedottaja
puh: 071- 878 8675 
s-posti: maria.swanljung@ofm.fi

YK:n alkuperäiskansa-asioita käsittelevä pysyvä foorumi toimii neuvoa-antavana elimenä YK:n taloudelliselle ja sosiaaliselle neuvostolle ja sen tehtävänä on keskustella alkuperäiskansoihin liittyvistä aiheista, kuten esimerkiksi taloudellisista asioista, sosiaalisesta kehityksestä, koulutuksesta, terveydestä, kulttuurista, ympäristöstä ja ihmisoikeuksista. Foorumissa on 16 jäsentä, joista kahdeksan edustaa alkuperäiskansaorganisaatioita ja loput kahdeksan ovat valtioiden valitsemia. Biaudet on ensimmäinen suomalainen jäsen foorumissa. Hänen mandaattinsa kestää vuodesta 2011 vuoteen 2013.

04.06.2013