Toiminta

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun virka haettavana

Yhdenvertaisuusvaltuutetun virka haettavana

Oikeusministeriön yhteydessä sijaitsevassa yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa on haettavana yhdenvertaisuusvaltuutetun virka 1.4.2020 alkaen.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävänä on valvoa yhdenvertaisuuslain (1325/2014) noudattamista sen mukaan kuin mainitussa laissa säädetään sekä yleisesti edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäistä syrjintää. Lisäksi valtuutettu toimii kansallisena ihmiskaupparaportoijana. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on toimisto, jossa on valtuutetun tehtäväalaan perehtyneitä esittelijöitä ja muuta henkilöstöä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys perus- ja ihmisoikeuksiin ja viran tehtäväalaan sekä käytännössä osoitettu johtamistaito.

Yhdenvertaisuusvaltuutetun nimittää valtioneuvosto enintään viideksi vuodeksi kerrallaan. Valtuutetuksi nimitetty vapautuu hoitamasta muuta virkaa siksi ajaksi, jonka hän toimii valtuutettuna.

Oikeusministeriö vastaa valtuutetun valintaprosessista ja antaa lisätietoja. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun virkaa voi hakea valtiolle.fi -palvelun kautta. Viimeinen hakupäivä on 20.2.2020

03.02.2020