Toiminta

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa kaksi kesäharjoittelijapaikkaa avoinna

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa kaksi kesäharjoittelijapaikkaa avoinna

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee kesäksi harjoittelijaa viestintään ja hallintotiimiin.

Hallintoharjoittelija (asiakirja- ym. hallinto)

Harjoittelijan tehtävänä on osallistua yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston asiakirjahallintoon. Tehtävä pitää sisällään muun muassa saapuvien asiakirjojen arviointia ja kirjaamista asianhallintajärjestelmään. Tehtävä antaa mahdollisuuden tutustua ja osallistua monipuolisesti yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston viranomaistehtäviin. Osa tehtävistä räätälöidään harjoittelijan osaamisen perusteella, esimerkiksi asiakasvastausten laatiminen.

Harjoittelijalta odotamme hyvää kirjallista kielitaitoa (suomi ja mielellään ruotsi sekä englanti), hyviä tietoteknisiä valmiuksia sekä kykyä hahmottaa kokonaisuuksia ja prosesseja. Toivomme, että olet vastuullinen ja järjestelmällinen sekä kykenet itsenäiseen työskentelyyn perehdytyksen saatuasi.

Harjoittelijaksi valittavasta henkilöstä tehdään hakijan suostumuksella henkilöturvallisuusselvitys.

Ajankohta ja kesto: Kesä 2020, 4 kuukautta

Viestintäharjoittelija

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa on tarjolla viestinnän opiskelijalle neljän kuukauden harjoittelupaikka ajalle toukokuu-elokuu 2020

Harjoittelija on osa pientä viestintätiimiä ja avustaa yhdenvertaisuusvaltuutetun päivittäisessä viestinnässä. Työtehtävät tarjoavat monipuolisen kokemuksen viestinnän useilta osa-alueilta. Painopiste harjoittelijan työssä on sosiaalisen median päivittäisviestinnässä ja verkkotiedottamisessa.

Toivomme, että hakija on opiskellut jo useamman vuoden. Odotamme hakijalta erinomaista ilmaisutaitoa kirjallisesti. Työnkuvan johdosta toivomme hakijan kokevan sosiaalisen median luonnolliseksi ympäristöksi.

Hakija ottaa haltuun verkkosivujen päivitystyökalut ilman tuskaa. Hyvä molempien kansalliskielten taito katsotaan hakijalle eduksi. Kuvankäsittely- ja taitto-ohjelmien hallitseminen sekä muu kielitaito katsotaan myös eduksi. Arvostamme lisäksi luovuutta, mukautumiskykyä ja kykyä työskennellä itsenäisesti.

Ajankohta ja kesto: neljä kuukautta, toukokuu-elokuu 2020

Lisätietoa molemmista harjoittelijapaikoista

Palkka: 1250 euroa/kk
Kerro jos sinulla on mahdollisuus harjoittelutukeen. Tuki ei kuitenkaan ole edellytys harjoittelulle.

Viimeinen hakupäivä: 28.2.2020

Pyydämme toimittamaan hakemukset yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon sähköisesti rekrytointi.yvv(at)oikeus.fi otsikolla ”Viestintäharjoittelija” tai ”hallintoharjoittelija.

Viestintäharjoitteluun liittyvät lisätiedustelut pyydämme osoittamaan viestintäpäällikkö Maria Swanljungille sähköpostitse osoitteeseen maria.swanljung(at)oikeus.fi (paikalla 24.2.-28.2)

Hallintoharjoittelusta antaa lisätietoja Miia Mäkelä, miia.makela(at)oikeus.fi

**************** 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti harjoittelijan valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi.

14.02.2020