Toiminta

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa avoinna ylitarkastajan sijaisuus

Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa avoinna ylitarkastajan sijaisuus

Ylitarkastaja toimii syrjintään puuttumiseen liittyvien asioiden valmistelijana ja esittelijänä. Tehtäviin kuuluu muun muassa
syrjintää koskevien asiakasyhteydenottojen selvittäminen ja niitä koskevien kannanottojen valmistelu, aloitteiden ja
selvitysten tekeminen, kouluttaminen sekä muut valtuutetun toimialallaan osoittamat tehtävät.

Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antaa soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys perus- ja ihmisoikeuksiin, yhdenvertaisuuslainsäädännön tuntemus sekä kokemus syrjinnän arvioinnista. Lisäksi tehtävään valittavalta odotetaan aloite- ja yhteistyökykyä, itsenäistä työskentelyotetta, kykyä arvioida erilaisten ratkaisuvaihtoehtojen yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä kykyä viestiä selkeästi.

Tehtävän menestyksellinen hoitaminen edellyttää hyvää suomen kielen taitoa. Muu kielitaito luetaan eduksi.

Tehtävän kesto: Määräaikainen
Työaika: Virastotyöaika
Tehtävä alkaa: 1.5.2019 tai sopimuksen mukaan.
Määräaikainen, päättyy: 31.7.2020. Sijaisuus.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteutumista ja arvostaa monimuotoisuutta työyhteisössä. Toivomme hakijoiksi eri ikäisiä ja eri sukupuolia olevia henkilöitä sekä kieli-, kulttuuri- tai muihin vähemmistöihin kuuluvia henkilöitä. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelman mukaisesti valinnassa voidaan toteuttaa positiivista erityiskohtelua monipuolisen henkilöstörakenteen edistämiseksi.

Lisätietoa tehtävästä ja hakeminen Valtiolle.fi-palvelun kautta. ID: 25-167-2019
Hae viimeistään: 25.3.2019 23:59

08.03.2019