Lausunnot

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta koskien rakennuksen esteettömyyttä

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto valtioneuvoston asetusluonnoksesta koskien rakennuksen esteettömyyttä

Yhdenvertaisuusvaltuutettu lausuu ympäristöministeriön asetusluonnoksesta muun muassa seuraavaa:

Esteettömyysasetus -luonnosta voidaan pitää ongelmallisena kesäkuussa voimaan tulleen YK:n vammaisten henkilöiden yleissopimuksen kannalta. Asetusluonnos on lisäksi hankalasti yhteen sovitettavissa ainakin perustuslain 6, 22 ja 80 §:n sekä yhdenvertaisuuslain 5 ja 8 §:n kanssa.

Katsomme vammaisyleissopimuksen asettavan yhdessä perustuslain 22 §:n kanssa lainsäätäjälle aktiivisen toimintavelvoitteen varmistaa, että vammaisyleissopimukseen kirjatut oikeudet turvataan lakeja ja asetuksia uudistettaessa. Näin luonnollisesti myös siinä vaiheessa, kun toteutetaan hallitusohjelman tavoitteita.   

Yhdenvertaisuusvaltuutettu kummeksuu suunniteltuja heikennyksiä. YK:n vammaisyleissopimuksen tultua voimaan tulisi pyrkimyksenä olla pikemminkin esteettömyyssäännösten vahvistaminen kuin heikentäminen.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta:

16.08.2016