Lausunnot

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ulkomaalaislaki, perheenyhdistäminen

Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunto ulkomaalaislaki, perheenyhdistäminen

Sisäministeriössä on laadittu luonnos hallituksen esitykseksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksen tavoitteena on tiukentaa perheenyhdistämisen kriteereitä siten, että sekä kansainvälistä suojelua saavilta, että Suomen kansalaisilta edellytettäisiin turvattua toimeentuloa ennen kuin hakemus voitaisiin hyväksyä.

Otteita Yhdenvertaisuusvaltuutetun lausunnosta:

Perhe-elämän suoja on yksi keskeisimmistä ihmisoikeuksista, joka on turvattu useilla kansainvälisillä sopimuksilla. Myös perheenyhdistämisdirektiivin, johon esitetty lainmuutos perustuu, tavoitteena on suojata perhe-elämää. Direktiivi antaa toisaalta mahdollisuuden asettaa perheenyhdistämiselle tiettyjä ehtoja kuten esimerkiksi toimeentulovaatimuksen. Tämä lainmuutoksen myötä edellytetty toimeentulovaatimus muodostuisi kuitenkin niin korkeaksi, että se tosiasiassa estää perheenyhdistämiset ja on näin direktiivin päätavoitteen vastainen. Esityksen tavoitteet näyttäytyvät ristiriitaisina.

Ehdotetuilla lainmuutoksilla halutaan edistää ja tehostaa myönteisen oleskelulupapäätöksen saaneiden kotoutumista, mutta toisaalta vaikeuttaa perheenyhdistämisiä. Tutkimusten mukaan perheenyhdistämisen helppous on tärkeä tekijä kilpailtaessa koulutetusta työvoimasta. Suomi ei lähtökohtaisesti ole houkutteleva verrattuna esim. lso-Britanniaan, Saksaan, Ranskaan tai Ruotsiin. Mikäli lainmuutos toteutuu, Suomen kilpailuasema koulutettujen työntekijöiden kohdemaana heikkenee entisestään.

On myös selvää, että lainmuutoksen jälkeen ainakin osa lähtö- tai kauttakulkumaissa odottavissa olevan henkilön perheenjäsenistä lähtee itsenäisesti yrittämään kohti Suomea ja lisää näin hallitsematonta salakuljettajien pyörittämää muuttovirtaa.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu ei kannata esitettyjä lain muutoksia.

Lue lausunto kokonaisuudessaan alta.

22.02.2016