Lausunnot

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto pakolaisen oikeudesta perhe-elämään

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanotto pakolaisen oikeudesta perhe-elämään

Tällä hetkellä pakolaisen oikeus perhe-elämään toteutuu Suomessa puutteellisesti ja lapsen oikeuksien sopimusta ei ole huomioitu asianmukaisella tavalla. Erityisesti vuonna 2016 säädetty toimeentuloedellytys kansainvälistä suojelua saaneen perheenyhdistämisen edellytyksenä on ongelmallinen.  Yhdenvertaisuusvaltuutettu katsoo, että poliittisten päätöksentekijöiden, lainsäätäjien ja perheenyhdistämistä koskevien säännösten soveltajien tulee huomioida kansainvälisten ihmisoikeustoimijoiden suositukset ja ottaa ne päätöksenteossa asianmukaisesti huomioon. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on saanut lukuisia yhteydenottoja koskien perheenyhdistämisen vaikeutta ja lapsen edun huomioimista erityisesti turvapaikka- ja oleskelulupaprosesseissa. Valtuutettu on päättänyt laatia lausunnon muistuttaakseen perheenyhdistämis- ja oleskelulupa-asioita käsitteleviä viranomaisia Suomea sitovista ihmisoikeusvelvoitteista. 

Yhdenvertaisuusvaltuutetun kannanoton voi lukea kokonaisuudessaan alla olevan linkin kautta. 

05.03.2018