Tiedotteet

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutetun havainnot palautuslennosta Afganistaniin 3.4.2017

Yhdenvertaisuusvaltuutetun havainnot palautuslennosta Afganistaniin 3.4.2017

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on lähettänyt poliisille maastapoistamisen valvojana havaintonsa palautuslennosta Afganistaniin 3.4.2017. Raportissa kiinnitetään huomiota muun muassa siihen, että palautuksessa ei missään vaiheessa ollut tulkkia läsnä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu pitää tulkin käyttöä palautuksissa olennaisena osana palautettavan ihmisarvoista kohtelua. Toimiva kommunikaatio myös sujuvoittaa koko palautusoperaatiota.

Sosiaalisessa mediassa ja julkisuudessa esitettiin ennen palautuslentoa ja sen jälkeenkin monenlaisia väitteitä. Yhdenvertaisuusvaltuutettu toteaa valvojien havaintojen ja tietojen perusteella, että lennolla ei ollut alaikäisiä lapsia eikä raskaana olevia naisia. Saattopoliisien ja palautettavien henkilöiden välinen kanssakäyminen Pasilan poliisitalolla ja lennon aikana oli asiallista ja sävyltään ystävällistä, joskin tulkin puute aiheutti ajoittain ymmärtämisvaikeuksia. Poliisien toiminta valvojien kanssa oli sujuvaa viranomaisyhteistyötä.

Aikataulumuutoksista johtuen valvojat eivät olleet seuraamassa Metsälän säilössä olleiden palautettavien noutoa. Tästä syystä valvojat eivät pysty ottamaan kantaa väitteisiin siitä, että palautettavat henkilöt eivät olisi saaneet ottaa yhteyttä avustajaansa ennen Metsälän säilöstä lähtöä. 

Maasta poistamisen valvonnan tavoitteena ihmisoikeuksia kunnioittava palautus

Yhdenvertaisuusvaltuutetun tehtävä on valvoa, että palautettavia kohdellaan ihmisarvoa kunnioittaen. Lennolla valvoja havainnoi poliisin toimintaa, mutta hänellä ei ole toimivaltaa puuttua tapahtumiin. Tehtävä on tarkkailuluonteinen. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu haluaa myös kiinnittää huomiota Suomen turvapaikkatilanteeseen kokonaisuutena.

- Olemme kritisoineet ulkomaalaislain tiukennuksia viime vuosina ja olemme huolissamme siitä, että turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa on heikennetty liiaksi, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä sanoo.

11.04.2017