Toiminta

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän puhe presidenttien haudoilla Hietaniemen hautausmaalla 5.12.2015

Yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiän puhe presidenttien haudoilla Hietaniemen hautausmaalla 5.12.2015

Hyvät nuoret, goda vänner,

on kunnia saada olla kanssanne täällä tänään. Hienoa, että nuoret ja nuoria edustavat järjestöt pitävät yllä perinnettä, joka osaltaan liittää tämän päivän nuoret osaksi sukupolvien ketjua. Kaikkina aikoina historiantuntemus ja ymmärrys historian käänteistä on tärkeää, mutta viime aikoina se on tuntunut erityisen tärkeältä. Meidän on ymmärrettävä menneiden sukupolvien kokemuksia, sillä ne ovat osa sitä pohjaa, jolle rakennamme tulevaisuuden Suomea. Toivon, että Suomi on jatkossakin humaani, yhdenvertainen ja demokraattinen maa, jossa meillä kaikilla on mahdollisuus elää turvassa.

Suomi elää, muun Euroopan ohella, suurien muutosten aikaa. Maailmanlaajuinen pakolaiskriisi, ilmastonmuutos, taantuva talous ja päätään nostava vastakkainasettelun lietsonta edellyttävät meitäkin uudistamaan ajatteluamme ja etsimään uusia keinoja turvaamaan hyvän elämän edellytykset mahdollisimman laajalle joukolle ihmisiä nyt ja tulevaisuudessa.

Unga människor skall kunna känna stolthet över Finland, av att bo i Finland och av att vara finländare. Finland är ingen monolit utan består av en mångfald av människor, vare sej vi talar om människors modersmål, etniska ursprung, sexuella läggning, könsidentitet, ekonomiska ställning, familjeform, religion eller övertygelse. Tillsammans bildar vi ett och samma samhälle. Var och en har en möjlighet och ett ansvar att påverka hur det är att leva i detta samhälle på samma sätt som vi alla också är delaktiga i hur vi uppfattas av omvärlden. Vår mångfald stärker oss och ger oss en möjlighet att tillsammans bygga en gemenskap och ett bra samhälle som bygger på likvärdighet, respekt och tolerans.

Suomen pitää olla sellainen, että kaikki nuoret voivat ylpeitä Suomesta ja suomalaisuudesta. Suomi ei ole monoliitti. Suomi koostuu monenlaisista ihmisistä, oli kyse sitten äidinkielestä, etnisestä taustasta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai sukupuoli-identiteetistä, taloudellisesta asemasta, perhemuodosta, uskonnosta tai vakaumuksesta. Olemme kaikki osa samaa yhteiskuntaa. Moninaisuutemme vahvistaa meitä ja antaa mahdollisuuden rakentaa hyvää yhteisöä ja hyvää yhteiskuntaa.

Yhteisöllisyys edellyttää luottamusta. Luottamus edellyttää osallisuutta – kokemusta siitä, että tulee kuulluksi. Todellinen osallisuus edellyttää myös, että saa kokea olevansa omana itsenään samanarvoinen muiden kanssa. Kaikenlaisten nuorten kuuleminen ja heidän mahdollisuutensa vaikuttaa tulevaisuuteensa liittyvissä asioissa on avainasemassa siinä, että nuoret voivat kokea olevansa osa yhteiskuntaa ja kokea itsensä tarpeellisiksi. Tämä ei tarkoita vain nuorisopolitiikkaa, vaan kaikkia keskeisiä tämän hetken ja hyvän tulevaisuuden kysymyksiä.

Nuorten pitää olla mukana rakentamassa Suomea ja maailmaa. On ilahduttavaa, että niin moni nuori näkee itsensä maailmankansalaisena ja kantaa vastuuta kanssaihmisistään muuallakin kuin välittömässä lähipiirissään. Sosiaalinen media ja muut sähköiset välineet ovat pienentäneet maailmaa hyvässä mielessä. Todella moni nuori kantaa jo vastuuta myös konkreettisesti vapaaehtoisena. Tällä viikolla vietettiin paitsi vammaisten päivää niin myös vapaaehtoisten päivää. Myös vapaaehtoistoiminnassa, mitä järjestötoimintakin suurelta osin on, on tärkeää varmistaa yhdenvertaiset toimintamahdollisuudet ja saavutettavuus.

Avoimuus ja uudet ihmiset eivät ole uhka Suomelle. Pikemminkin näen sulkeutumisen ja sisäänpäin kääntymisen uhkina. Kun etsimme yhdessä ratkaisuja ja keinoja ottaa kaikki mukaan, meillä on mahdollisuus vahvistua ja kehittyä entistä moninaisemmaksi, tämän päivän ja tulevaisuuden itsenäiseksi Suomeksi.

Hyvää itsenäisyyspäivää, god självständighetsdag!

07.12.2015