Tiedotteet

Takaisin

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Hallinto-oikeudelta tärkeä linjaus – perhemuotojen moninaisuus tunnustettava myös maahanmuutossa

Yhdenvertaisuusvaltuutettu: Hallinto-oikeudelta tärkeä linjaus – perhemuotojen moninaisuus tunnustettava myös maahanmuutossa

Helsingin hallinto-oikeus on 20.6. antamallaan päätöksellä kumonnut Maahanmuuttoviraston kielteisen päätöksen gambialaisen miehen oleskelulupaa koskevassa asiassa ja palauttanut asian Maahanmuuttoviraston käsittelyyn. Oikeuden mukaan valittajan voidaan katsoa olevan ulkomaalaislain 37 §:n 2 momentissa tarkoitettu kumppaninsa aviopuolisoksi rinnastettava henkilö ja siten tämän ulkomaalaislaissa tarkoitettu perheenjäsen. Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi asian oikeuskäsittelyä varten lausunnon, jonka mukaan oleskeluluvan epääminen rikkoi yhdenvertaisuuslakia, koska hakija asetettiin eri asemaan seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Valtuutettu on erittäin tyytyväinen hallinto-oikeuden päätökseen.

”Eri maiden lainsäädäntö ja viranomaiskäytännöt asettuvat usein seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien henkilöiden perheenyhdistämisen ja muun perhe-elämän tielle. Hallinto-oikeuden päätös on perus- ja ihmisoikeusmyönteinen ja osoittaa ajanmukaista ymmärrystä perhemuotojen moninaisuudesta. Päätös sopii erittäin hyvin Helsinki Pride -viikolle”, yhdenvertaisuusvaltuutettu Kirsi Pimiä iloitsee.

Hallinto-oikeuden mukaan asiassa on painavia syitä poiketa ulkomaalaislain asettamista aviopuolisoksi rinnastamisen ehdoista, koska suomalais-gambialaisella miesparilla ei ole käytännössä ollut mahdollisuutta täyttää näitä ehtoja. Ulkomaalaislaki edellyttää rekisteröityä parisuhdetta tai kahden vuoden yhdessä asumista. Asumisaikavaatimuksesta voidaan ulkomaalaislain mukaan poiketa painavasta syystä.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu antoi hallinto-oikeudelle syksyllä 2015 lausunnon asian oikeuskäsittelyä varten gambialaisen miehen oikeusavustajan pyynnöstä. Oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen.

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on itsenäinen ja riippumaton viranomainen, joka valvoo yhdenvertaisuuslain noudattamista sekä yleisesti edistää yhdenvertaisuuden toteutumista ja ehkäisee syrjintää. Yhdenvertaisuuslaki kieltää syrjinnän muun muassa seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

30.06.2016