Toiminta

Takaisin

Yhdenvertaisuussuunnittelun työpajat yrityksille

Yhdenvertaisuussuunnittelun työpajat yrityksille

Työnantajalla, jonka palveluksessa on vähintään 30 henkilöä, on oltava laadittuna yhdenvertaisuuslain edellyttä­mä yhdenvertaisuussuunnitelma vuoden 2016 loppuun mennessä.

Onko yrityksellänne jo yhdenvertaisuussuunnitelma?

Yhdenvertaisuusvaltuutettu hakee yksityisellä palvelusektorilla toimivia yrityksiä yhdenvertaisuussuunnittelun työpajahankkeeseen, joka toteutetaan vuoden 2016 aikana. Työpajojen tarkoituksena on konkreettisin neuvon ja ohjein tukea yrityksiä laatimaan hyvä yhdenvertaisuussuunnitelma ja edistämään yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Hanke sisältää kolme työpajatapaamista ja yrityskohtaisen tapaamisen yhdenvertaisuusvaltuutetun kanssa.

Työpajahankkeeseen osallistuminen on yrityksille ilmaista.

Yksi keskeisistä valintakriteereistä on, haluaako yritys ulottaa yhdenvertaisuussuunnitelman myös omaan roo­liinsa palveluntarjoajana. Hakemuksessa tulisi kertoa lyhyesti, miten hakijayritys hyötyisi erityisesti osallistumi­sesta työpajahankkeeseen. Hakijoita pyydetään myös yksilöimään yrityksen toimiala sekä palveluksessa säännöl­lisesti olevien henkilöiden määrä. Lisäksi pyydämme varmistamaan, että yrityksen johto on sitoutunut hankkeen läpivientiin.

Työpajojen aikataulu

Ensimmäinen työpaja järjestetään toukokuun 2016 alussa. Tuolloin käydään lävitse yhdenvertaisuussuunnit­te lun prosessi ja suunnitellaan askelmerkit työpaikkakohtaisen kartoituksen toteuttamiseen.

Elo-syyskuussa yhdenvertaisuusvaltuutettu järjestää kahdenkeskeiset tapaamiset yritysten kanssa. Näissä tapaamisissa käydään lävitse yritysten työpaikkakartoituksen tuloksia ja suunnitellaan yhdessä, miten ne tulisi huomioida yhdenvertaisuussuunnitelman toimenpiteissä.

Lokakuussa järjestetään työpaja, jossa käydään yhdessä lävitse yritysten johtopäätöksiä työpaikkakartoituk­sesta ja linjauksia yhdenvertaisuussuunnitelmaan liittyen.

Hankkeen päättävässä työpajassa marraskuussa käydään lävitse, miten yhdenvertaisuuden edistäminen yrityksessä pidetään käynnissä ja miten suunnitelmaa päivitetään.

Osallistujaksi työpajoihin?

Asiasta kiinnostuneita yksityisen palvelusektorin yrityksiä pyydetään lähettämään vapaamuotoinen hakemus viimeistään 31.3.2016 yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistoon osoitteeseen yvv@oikeus.fi. Valituille yrityksille (4–8 kpl) ilmoitetaan asiasta huhtikuun alkupuolella ja ensimmäiseen tapaamiseen liittyvät valmistele­vat tehtävät toimitetaan heille huhtikuun lopussa.

Lisätietoja työpajoista

Jussi Aaltonen, puh. 0295 666 803, jussi.o.aaltonen@oikeus.fi

Lataa esite pdf-tiedostona

15.02.2016