Tiedotteet

Takaisin

Yhdenvertaisuuslakiuudistus: Vähemmistövaltuutettu vaatii valvontaoikeutta myös työelämään

Yhdenvertaisuuslakiuudistus: Vähemmistövaltuutettu vaatii valvontaoikeutta myös työelämään

Uusi yhdenvertaisuuslaki parantaa syrjintäsuojaa muun muassa seksuaalivähemmistöille, ikäsyrjintää kokeneille, terveydentilansa takia syrjityille ja vammaisille sekä laajentaa vä-hemmistövaltuutetun tehtävää, mutta iso elämänalue, työelämä, jää uuden yhdenvertai-suusvaltuutetun valvontatehtävän ulkopuolelle.

Yhdenvertaisuuslain uudistus on ollut työn alla jo yli viisi vuotta ja näyttää vihdoinkin siltä, että lakiesitys olisi menossa eduskuntaan syksyllä. Vähemmistövaltuutettu pitää uudistusta erittäin tervetulleena koska se parantaa huomattavasti syrjintää kohdanneiden mahdollisuuksia saada apua. Lakiesityksessä on kuitenkin ontuva kohta – uudella yhdenvertaisuusvaltuutetulla olisi hyvin pienet mahdollisuudet puuttua syrjintään työelämässä. 

Vähemmistövaltuutetulla ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan oikeutta ottaa kantaa tai auttaa syrjintätapauksissa työelämässä. Tämä tehtävä kuuluu aluehallintovirastojen työsuojelun vastuualueille. Sen sijaan valtuutetun tehtävään kuuluu yhdenvertaisuuden edistäminen työelämässä, eli hän voi yleisellä tasolla keskustella etnisestä syrjinnästä työelämässä. Tämä lakikirjaus on erittäin ongelmallinen ja harvan tiedossa. Valtuutetulle tulee jatkuvasti yhteydenottoja työelämään liittyen. 

- Olimme toivoneet muutosta tähän tilanteeseen lakiuudistuksen myötä, mutta nyt näyttää siltä, että emme jatkossakaan saa puuttua syrjintään työelämässä. Tämä on erittäin ongelmallista ja heikentää huomattavasti mahdollisuuksiamme vaikuttaa, sekä myös yksilöiden mahdollisuutta saada apua. Emme voi puuttua esimerkiksi tilanteeseen jossa linja-autonkuljettaja ei saa käyttää turbaania,vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet toteaa. 

Uusi yhdenvertaisuuslaki kieltäisi valtuutettua ottamasta kantaa yksittäisen työnantajan toimintaan. Sekä nykyinen että uusi yhdenvertaisuuslaki on herättänyt kirjauksen takia myös huomiota muualla Euroopassa koska työelämän jättämistä valtuutetun mandaatin ulkopuolelle on hyvin harvinaista. 

- Emme halua viedä työsuojelulta yhtään tehtävää. Päinvastoin toivomme heidän tehostavan yhdenvertaisuusvalvontansa. Tämän lisäksi valtuutetun kaltainen pehmeiden keinojen ja matalan kynnyksen mekanismi olisi erittäin tervetullut lisätyökalu. Suomessa tapahtuu paljon syrjintää työelämässä johon ei tällä hetkellä puututa. Onko meillä todellakin varaa menettää hyviä työntekijöitä syrjinnälle? 

Lisätietoja:
Eva Biaudet
vähemmistövaltuutettu
puh: 071 878 8660

Maria Swanljung
tiedottaja
puh: 071 878 8675

Vähemmistövaltuutetun tehtävä on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnis-ten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin etnisen syrjimättö-myyden periaatteen valvonta. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

14.05.2013