Toiminta

Takaisin

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu kiinnosti Educa-messuilla

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu kiinnosti Educa-messuilla

Yhdenvertaisuusvaltuutettu osallistui viime viikonloppuna Educa-messuille yhdessä tasa-arvovaltuutetun kanssa. Tavoitimme viikonlopun aikana satoja opettajia. Osastomme teemana oli yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu. Lisäksi esittelimme tasa-arvovaltuutetun häirintäkampanjaa Ei meidän koulussa.

Kouluilla ja oppilaitoksilla pitää olla laadittuna 1.1.2017 uuden yhdenvertaisuuslain mukainen yhdenvertaisuussuunnitelma ja uuden tasa-arvo­lain mukainen tasa-arvosuunnitelma. Moni opettaja olikin jo tietoinen tästä velvoitteesta, ja kuulimme hyviä kokemuksia kouluilta, joissa suunnitelmia oli jo tehty. Meidän näkemyksemme mukaisia yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun hyötyjä kirjasimme flyeriin, jota jaoimme Educassa.

Kaikki mukaan yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitteluun

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelulla voi ratkaista monenlaisia käytännön ongelmia. Pohdimme opettajien kanssa niin esteettömyyttä liikuntaopistojen pääsykokeissa kuin autististen oppilaiden koulupolun tukemistakin. Keskustelua herättivät myös uskonnottomien oppilaiden oikeus koulun yhteisiin juhliin sekä muslimityttöjen ja vammaisten oppilaiden liikuntatunneille osallistumisen edistäminen. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelulla voidaan varautua tilanteisiin jo ennalta ja luoda hyvää toimintakulttuuria. Kun suunnitelmat tehdään yhdessä oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa, saadaan arkitason tietoa niistä kehittämistarpeista, joita on juuri omassa koulussa tai oppilaitoksessa.

Yhdellä suunnitelmalla kiinni monimuotoisiin syrjintätilanteisiin

Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmat voi laatia yhdeksi suunnitelmaksi. Yhteisellä suunnitelmalla voidaan ennaltaehkäistä monenlaisia syrjintätilanteita, joiden keskiössä voivat olla niin sukupuoleen liittyvät tekijät kuin yhdenvertaisuuslainkin mukaiset syrjintäperusteet, kuten alkuperä, seksuaalinen suuntautuminen, vammaisuus tai vakaumus. Yksi ihminen voi kokea syrjintää monesta eri syystä, ja erilaiset riskitekijät, jotka siihen johtavat, voi yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelun kautta tunnistaa.

Sen lisäksi että yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo yhdenvertaisuus- ja tasa-arvovaltuutettu tasa-arvosuunnitelmia, tarjoamme mielellämme tukea suunnitelmien laatimiseen ja nykytilan arviointiin. Olethan siis yhteydessä, jos tarvitset tukea suunnittelutyöhösi.

Yhteystiedot / yhdenvertaisuussuunnittelu:

Jussi Aaltonen, jussi.o.aaltonen(at)oikeus.fi, 0295 666 803

Yhteystiedot / tasa-arvosuunnittelu:

Miko Lempinen, miko.lempinen(at)oikeus.fi, 0295 666 834

 

teksti ja kuva: Pirjo Sohlo

03.02.2016