Lausunnot

Takaisin

Yhdenvertaisesta kohtelusta kuntosalipalveluissa

Yhdenvertaisesta kohtelusta kuntosalipalveluissa

Vähemmistövaltuutetun tietoon tuli elokuussa 2010 espoolaisen kuntokeskuksen Lady Fitnessin seinällä ollut pyyntö pidättäytyä rukoushetkistä kuntokeskuksen tiloissa. Saadun tiedon mukaan kuntokeskuksen tiloissa olivat rukoilleet muutamat musliminaiset. Vähemmistövaltuutettu ryhtyi toimivaltansa nojalla selvittämään onko etnisen syrjinnän kieltoa loukattu.

Sekä kuntokeskusyrittäjä että Espoon keskuksen muslimiyhteisön edustajat ovat yhtä mieltä siitä, että kuntokeskus ei ole rukoiluun tarkoitettu tila, vaikka rukoilua, josta ei aiheudu häiriötä muille, ei voisikaan suoranaisesti kieltää.

Vähemmistövaltuutetun arvion mukaan tässä tapauksessa ei ole kyse yhdenvertaisuuslaissa kielletystä syrjinnästä.

Lausunto kokonaisuudessaan

20.12.2010