Lausunnot

Takaisin

Yhdenveliaisuuslainsäädännön uudistamista koskevan toimikunnan mietintö

Yhdenveliaisuuslainsäädännön uudistamista koskevan toimikunnan mietintö

Vähemmistövaltuutettu antoi lausunnon yhdenvertaisuuslainsäädännön uudistamista koskevan toimikunnan mietinnöstä.

Vähemmistövaltuutettu korosti muun muassa, että Työelämän valvonta voitaisiin järjestää siten, että vähemmistövaltuutetulla ja yhdenveliaisuuslautakunnalla olisi työsuojeluviranomaisten kanssa rinnakkainen toimivalta. Yhteistyövelvoitteella ja muilla tarpeellisilla jäljestelyillä voitaisiin varmistaa, ettei päällekkäistä valvontaa tehtäisi. Valtuutetulla ei tarvitsisi olla oikeutta suorittaa työpaikkatarkastuksia, vaan tämä toimivalta voisi kuulua yksinomaan työsuojeluviranomaisille.

Lausunto kokonaisuudessaan

19.02.2010