Lausunnot

Takaisin

Viranomaisten koulutuksen kehittäminen kunnian liittyvän väkivallan tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi

Viranomaisten koulutuksen kehittäminen kunnian liittyvän väkivallan tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi

Vähemmistövaltuutettu pitää tervetulleena työryhmän ehdotuksia viranomaisten koulutuksen kehittämistä ja lisäämistä niin sanotun kunniaväkivallan tunnistamiseksi ja ennaltaehkäisemseksi. Tälle koulutukselle on suuri tarve.

Vähemmistövaltuutettu korostaakin myös tarvetta sisällyttää kotouttarnisohjelmaan nykyistä enemmän ja systemaattisempaa opetusta perus- ja ihmisoikeuksista, kuten tasaarvosta ja ruumiillisesta koskemattomuudesta. Kunniaväkivaltakulttuuriin on syytä puuttua ennalta - jo ennen kuin kunniaväkivallalla uhattu on sen kohtuuttoman valinnan edessä, hyväksyäkö hiljaisesti väkivalta vai joutuako koko perheensa ja sukunsa hylkäämäksi.

Lausunto kokonaisuudessaan

19.05.2011