Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistövaltuutetun virkaan 31 hakijaa

Vähemmistövaltuutetun virkaan 31 hakijaa

Vähemmistövaltuutetun virkaan jätti hakemuksensa määräaikaan mennessä 31 hakijaa. Virka tuli avoimeksi viran edellisen haltijan siirryttyä uusiin tehtäviin. Virka täytetään määräajaksi, enintään viideksi vuodeksi kerrallaan.

Virkaa hakevat oikeustieteen kandidaatti Thomas Bergman, Eva Biaudet, kauppatieteen maisteri Mimori Sari Maria Fellman, yhteiskuntatieteiden maisteri Elina Hakkarainen, filosofian tohtori Jukka Hankamäki, yo-merkonomi Tero Heikkinen, ekonomie doktor Lise-Lotte Hellöre, oikeustieteen kandidaatti Rainer Hiltunen, oikeustieteen maisteri Pia Holm, yhteiskuntatieteiden maisteri Markku Karinen, filosofian maisteri Jenny Kotiranta, oikeustieteen kandidaatti Kristiina Kouros, oikeustieteen kandidaatti Juhani Kortteinen, oikeustieteen kandidaatti Satu Kouvalainen, filosofian kandidaatti Pirjo Kruskopf ja oikeustieteen maisteri Jukka Kumpuvuori.

Virkaa hakevat myös filosofian maisteri Anu-Riikka Kyttälä, tekniikan lisensiaatti Matti Liukkonen, valtiotieteen tohtori Outi Lepola, oikeustieteen maisteri Katri Mannonen, valtiotieteen maisteri Markus Hemmilä, oikeustieteen kandidaatti/maisterin tutkinto Husein Muhammed, oikeustieteen kandidaatti Liisa Murto, yhteiskuntatieteiden maisteri Mirja Myllykangas, oikeustieteen kandidaatti Yrsa Nyman, oikeustieteen kandidaatti Annika Parsons, Masters Degree in English Philology and Foreign Literature Elena Romar, Politices magisterexamen inom Master´s Degree Programme in International Human Rights Law Kati Ruskola, valtiotieteiden maisteri Aysu Shakir ja Doktor in Philosophie Reetta Toivanen ja oikeustieteen kandidaatti Jaana Vuorio.

Vähemmistövaltuutetun tehtävistä etnisen syrjinnän ehkäisemisessä, hyvien etnisten suhteiden edistämisessä, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaamisessa, etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonnassa sekä kansallisena ihmiskaupparaportoijana toimimisesta on säädetty vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta annetussa laissa (660/2001).

Vähemmistövaltuutettu antaa lisäksi tietoja etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää sekä etnisten vähemmistöjen ja ulkomaalaisten asemaa koskevasta lainsäädännöstä ja sen soveltamiskäytännöistä ja valvoo etnisestä alkuperästä riippumattoman tasa-arvoisen kohtelun toteutumista yhteistyössä muiden viranomaisten kanssa.

Vähemmistövaltuutetun viran kelpoisuusvaatimuksena on ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys viran tehtäväalaan, käytännössä osoitettu johtamistaito ja hyvä englannin kielen kirjallinen ja suullinen taito. Lisäksi virkaan nimitettävältä edellytetään erinomaista suomen kielen ja tyydyttävää ruotsin kielen suullista ja kirjallista taitoa.

Lisätietoja: Sisäasiainministeriön hallintojohtaja Janne Kerkelä, 071 878 8300

15.03.2010