Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistövaltuutetun toimistossa on haettavana YLITARKASTAJAN määräaikainen virkasuhde 1.5.2014-31.5.2015

Vähemmistövaltuutetun toimistossa on haettavana YLITARKASTAJAN määräaikainen virkasuhde 1.5.2014-31.5.2015

Vähemmistövaltuutetun toimistossa on haettavana YLITARKASTAJAN määräaikainen virkasuhde 1.5.2014 lukien tai sopimuksen mukaan. Määräaikaisuus jatkuu 31.5.2015 saakka tai enintään niin kauan kuin viran vakinainen haltija on virkavapaalla.

Ylitarkastaja toimii etnistä syrjintää sekä vähemmistöjen ja ulkomaalaisten oikeuksia koskevien asioiden valmistelijana ja esittelijänä. Tehtäviin kuuluu aloitteiden ja selvitysten tekemistä, kouluttamista ja asiakaspalvelua sekä muita valtuutetun toimialallaan osoittamia tehtäviä.

Ylitarkastajan tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat valmiudet tehtävän hoitamiseen antavat soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, perehtyneisyys vähemmistövaltuutetun toimialaan liittyviin kysymyksiin ja kokemus ulkomaalaisoikeuden soveltamisesta sekä etnisen syrjinnän arvioinnista. Tehtävään valittavalta odotetaan monipuolista ja sujuvaa kielitaitoa sekä kykyä viestiä selkeästi. 

Viran palkkaus on määritelty sisäministeriön palkkausjärjestelmän mukaisesti vaativuustasoon 8.0 (peruspalkka 3 622,26 €/kk). Lisäksi maksetaan henkilökohtaiseen työsuoritukseen perustuvaa palkanosaa enintään 50 % peruspalkasta. Uudella henkilöllä henkilökohtainen palkanosa on palvelussuhteen alkaessa 18 % ensimmäiset neljä kuukautta. 

Lisätietoja antaa ajalla 31.3.-6.4.2014 ylitarkastaja Pirjo Kruskopf, puh 0295 488 663 ja ajalla 7.4.-14.4.2014 toimistopäällikkö Rainer Hiltunen, puh. 029 5488 661.

Vähemmistövaltuutettu korostaa toiminnassaan yhdenvertaisuuden toteuttamista. 

Viran hakijoiksi toivotaan eri-ikäisiä sekä kieli-, kulttuuri- ja muita vähemmistöjä edustavia naisia ja miehiä. Vähemmistövaltuutetun toimiston yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti kahdesta tasavahvasta hakijasta tehtävään valitaan etnistä vähemmistöä edustava hakija.

Hakemukset tulee toimittaa 14.4.2014 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustoille osoitteeseen www.valtiolle.fi. Työavain 200-135-14 ohjaa suoraan tehtävään. Paikanhaun yhteydessä saat vastattavaksi myös tehtäväkohtaisia kysymyksiä. Hakemukset voi toimittaa myös osoitteella VVT 200-135-14 / Sisäministeriö, kirjaamo, PL 26, 00023 Valtioneuvosto. Hakemuksia ei palauteta.

31.03.2014