Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistövaltuutetun toimistoon haetaan PROJEKTIKOORDINAATTORIA määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 12.8.2013 - 31.12.2014

Vähemmistövaltuutetun toimistoon haetaan PROJEKTIKOORDINAATTORIA määräaikaiseen virkasuhteeseen ajalle 12.8.2013 - 31.12.2014

Light On -projektiin palkattavan henkilön tehtävänä on kerätä tietoa yhteiskunnassa esiintyvistä rasistisista symboleista, julkaisuista ja puheista ja niihin liittyvistä sosiologisista ja juridisista ongelmista. Tietoa kerätään perinteisin tutkimusmenetelmin, seuraamalla mediaa sekä haastattelemalla uhreja ja alan toimijoita. Henkilö vastaa projektin aikana tuotettavan aineiston levittämisestä ja kansallisen seminaarin järjestämisestä. Lisäksi henkilö osallistuu muihin annettuihin tehtäviin.

Tehtävään ei ole säädettyjä erityisiä kelpoisuusvaatimuksia. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiselle antavat yliopisto-opinnot (esim. sosiologia, viestintä, yhteiskuntatieteet, oikeustieteet). Tehtävässä tarvitaan sujuvaa suomen ja englannin kielen taitoa, hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä työskennellä oma-aloitteisesti ja itsenäisesti. Kokemus projekti- ja tutkimustyöstä ja ruotsin kielen taito katsotaan eduksi.

Tehtävä on mahdollista sopia myös osa-aikaiseksi. Tehtävän palkkauksesta sovitaan erikseen.

Lisätietoja tehtävästä antaa suunnittelija Hanna Seppä, puh. 071 87 88 669.

Vähemmistövaltuutetun toimiston yhdenvertaisuussuunnitelman mukaisesti kahdesta tasavahvasta hakijasta tehtävään valitaan etnistä vähemmistöä edustava hakija.

Hakemukset tulee toimittaa 12.6.2013 klo 16.15 mennessä ensisijaisesti valtion työnhakusivustoon osoitteeseen www.valtiolle.fi, työavain 200-197-13. Hakemukset voi toimittaa myös osoitteella VVT 200-197-13 / Sisäasiainministeriö, kirjaamo, PL 26, 00023 Valtioneuvosto. Hakemuksia ei palauteta. 

Vähemmistövaltuutettu on itsenäinen viranomainen, jonka tehtävänä on edistää etnistä yhdenvertaisuutta ja valvoa yhdenvertaisuuslaissa (21/2004) säädettyä syrjinnän kieltoa. Vähemmistövaltuutettu on osallisena EU:n rahoittamassa projektissa Light On - Cross-Community Actions for Combating the Modern Symbolism and Languages of Racism and Discrimination. Projektin tarkoituksena on tunnistaa symboleissa ja kielenkäytössä esiintyvää rasismia sekä edistää kansalaisten aktiivista roolia syrjinnän vastaisessa toiminnassa.

30.05.2013