Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistövaltuutetun romaniselvityksen tutkimushaastattelut sujuivat onnistuneesti

Vähemmistövaltuutetun romaniselvityksen tutkimushaastattelut sujuivat onnistuneesti

Vähemmistövaltuutetun toimistossa valmistuu vuoden lopussa kyselytutkimus romanien syrjintäkokemuksista. Tutkimushaastattelut suoritettiin kevään ja kesän aikana. Tuloksia analysoidaan syksyn aikana, jolloin järjestämme myös pyöreän pöydän tilaisuuksia romanitoimijoiden kanssa. Tapaamisissa keskustellaan tutkimustuloksista, niiden merkityksestä ja toimenpiteistä, joilla romanien syrjintään voidaan puuttua aikaisempaa tehokkaammin.

Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 250 kappaletta. Noin 25 prosenttia haastatteluista tehtiin pääkaupunkiseudulla ja loput kattavasti muualla Suomessa. Suuren haastattelumäärän mahdollistivat aktiiviset romanit ympäri Suomea, jotka auttoivat haastateltavien löytämisessä. 

Vähemmistövaltuutettu kiittää kaikkia tutkimushaastatteluihin osallistuneita ja niiden järjestelemisessä auttaneita. 

Tutkimusraportti julkaistaan tammikuussa 2014. Siinä selvitetään romanien syrjintäkokemuksia asumisessa ja työelämässä sekä kartoitetaan romaniyhteisön sisäisiä suhteita ja romanikulttuuria. Tutkimuksen tavoitteena on paikata puutteellista tutkimustietoa liittyen romanien kokemaan syrjintään. Tutkimustulosten avulla toivomme pystyvämme kehittämään parempia puuttumis- ja vaikuttamiskeinoja romanien syrjintää vastaan.

Lisätietoa antavat ylitarkastajat Pirjo Kruskopf ja Mikko Joronen. (s-posti: etunimi.sukunimi@ofm.fi) 

22.08.2013