Lausunnot

Takaisin

Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien Maahanmuuton tulevaisuus 2010 -strategiaa

Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien Maahanmuuton tulevaisuus 2010 -strategiaa

Sisäasiainministeriössä valmistellaan Maahanmuuton tulevaisuus 2020 -strategiaa, ja strategian luonnos on ollut eri tahojen kommentoitavana kevään aikana. 

Vähemmistövaltuutettu toteaa lausunnossaan työryhmälle, että Maahanmuuton tulevaisuus -strategiassa esitetyt tavoitteet ovat kannatettavia ja oikeansuuntaisia. On merkittävää, että maahanmuutto nähdään myönteisessä valossa.

Valtuutettu haluaa kuitenkin kiinnittää huomiota muun muassa maassa olevaan ulkomaalaistaustaisen väestön työllistymiseen, paperittomien oikeuksiin ja perheenyhdistämiskäytäntöihin. 

Lausunto kokonaisuudessaan

23.04.2013