Lausunnot

Takaisin

Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien lastensuojelun laatusuosituksia

Vähemmistövaltuutetun lausunto koskien lastensuojelun laatusuosituksia

Peruspalveluministerin asettama, lasten ja perheiden palvelujen sekä lastensuojelulain toimivuutta selvittänyt työryhmä, teki kesäkuussa 2013 laatusuosituksensa. Näistä suosituksista pyydettiin lausuntoa muun muassa vähemmistövaltuutetulta. Vähemmistövaltuutettu lausui lastensuojelun laatusuosituksista siltä osin, kuin se koskee vähemmistövaltuutetun toimialaa. 

Vähemmistövaltuutetun mielestä on valitettavaa, että loppuraportissa, laatusuosituksissa ja toimenpide-ehdotuksissa ei ole otettu huomioon kansallisiin vähemmistöihimme kuuluvien lasten, kuten romani- ja saamelaislasten tilannetta. Vähemmistövaltuutettu korostaa lausunnossaan myös, että turvapaikanhakijalapsille tulee turvata yhdenvertainen kohtelu suomalaislasten kanssa. Turvapaikanhakijanuorille tulee varmistaa yhdenvertainen pääsy tarvittaessa lastensuojelutoimenpiteiden piiriin ja heille tulee turvata jälkihuolto.

Lausunto kokonaisuudessaan

17.10.2013