Lausunnot

Takaisin

Vähemmistövaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta koskien lasten säilöönottoa

Vähemmistövaltuutetun lausunto hallituksen esityksestä eduskunnalle ulkomaalaislain muuttamisesta koskien lasten säilöönottoa

Tässä esityksessä ulkomaalaislakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että lapsen säilöön ottamista koskevia säännöksiä tarkennettaisiin. Laissa kiellettäisiin ilman huoltajaa olevien lasten säilöönotto kokonaan ja säädettäisiin nykyistä yksityiskohtaisemmin perheidensä kanssa tulleiden lasten säilöönotosta. Vähemmistövaltuutettu pitää ehdotettuja muutoksia ja niiden tavoitetta parantaa maahan saapuvien lasten ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista erinomaisena ja kannatettavana. Haluamme kuitenkin lausunnossamme esittää eräitä tarkennuksia hallituksen esitykseen, sekä suosituksia sisäasiainministeriön Ulkomaalaisten säilöönottoa koskevien säännösten tarkistaminen-hankkeen jatkotyöskentelyyn.

Lausunto kokonaisuudessaan

14.05.2014