Lausunnot

Takaisin

Vähemmistövaltuutetun lausunto esityksestä yhdenvertaisuuslaiksi

Vähemmistövaltuutetun lausunto esityksestä yhdenvertaisuuslaiksi

Yhdenvertaisuuslain uudistus on ollut työn alla jo yli viisi vuotta ja näyttää vihdoinkin siltä, että lakiesitys olisi menossa eduskuntaan syksyllä. Vähemmistövaltuutettu pitää uudistusta erittäin tervetulleena koska se parantaa huomattavasti syrjintää kohdanneiden mahdollisuuksia saada apua.

Lakiesityksessä on kuitenkin muutama ontuva kohta muun muassa työelämään liittyen: Uudella yhdenvertaisuusvaltuutetulla olisi hyvin pienet mahdollisuudet puuttua syrjintään työelämässä.

Lausunnossaan oikeusministeriölle vähemmistövaltuutettu kommentoi myös syrjintäsuojaa, joka lakiesityksen mukaan heikentyisi. Tämän lisäksi vähemmistövaltuutettu on huolissaan uuden yhdenvertaisuusvaltuutetun resursseista.

Lausunto kokonaisuudessaan

21.05.2013