Tiedotteet

Takaisin

Vähemmistövaltuutettu tyytyväinen valtakunnansyyttäjän perusteluihin

Vähemmistövaltuutettu tyytyväinen valtakunnansyyttäjän perusteluihin

Vähemmistövaltuutettu on tyytyväinen valtakunnansyyttäjän perusteluihin päätöksessä jossa tutkittiin kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen lausumia Helsingin Sanomien videolla. On tärkeä huomata, että valtakunnansyyttäjä toteaa päätöksessään, että Hakkaraisen lausumat sisältävät vihapuheen piirteitä.

Vähemmistövaltuutettu oli pyytänyt valtakunnansyyttäjää arvioimaan, täyttääkö kansanedustaja Teuvo Hakkaraisen Helsingin Sanomien toimittaja Jaakko Hautamäelle 26.4.2011 videohaastattelussa antamat lausunnot mahdollisesti kiihottaminen kansanryhmää vastaan tai jonkun muun rikoksen tunnusmerkistön, sekä ryhtymään asianmukaisiin toimenpiteisiin, mikäli Hakkaraista on syytä epäillä rikoksesta.

Vähemmistövaltuutettu korostaa, että päätöksessään olla toimittamatta esitutkintaa, apulaisvaltakunnansyyttäjä on kuitenkin todennut Hakkaraisen lausumien sisältävän vihapuheen piirteitä.

Solvaavina ja panettelevina pidän lausumia: "Kaverin poika on rajalla töissä, ja se sanoo, että neekeriukko tulee eikä osaa mitään muuta sanoa kuin turvapaikka, ja heti ollaan sisällä" ja "se maahanmuuttoasia pitää saada kuriin, ettei täällä ruveta rosvoja elättämään, tänne hillumaan ". "Neekeriukko" -sanan käyttäminen voi muutoinkin asiayhteydestä riippuen olla eräitä ryhmiä solvaava tai panetteleva ilmaisu. Sama koskee esimerkiksi islamilaisen rukoushuudon imitoimista. (Apulaisvaltakunnansyyttäjän päätös, asia nro E11/253)

Apulaisvaltakunnansyyttäjä Jorma Kalske toteaa myös päätöksessään, että rangaistussäännöksien soveltamisen ulkopuolelle jäävä rasismi on torjuttava muilla keinoin ja hän mainitsee vähemmistövaltuutetun tehtävän.

Vähemmistövaltuutettu haluaa muistuttaa eduskuntapuolueita siitä, että ne ovat allekirjoittaneet rasisminvastaisen peruskirjan.

- Toivoisin, että mahdollisen monet poliitikot ottavat näkyvästi kantaa rasismia vastaan. Maahanmuuttopolitiikasta on mahdollista puhua loukkaamatta kenenkään ihmisarvoa, vähemmistövaltuutettu Eva Biaudet toteaa.

- Tehtävänäni on edistää yhdenvertaisuutta ja ulkomaalaisten asemaa Suomessa. Se sisältää paljon muuta kuin asioiden arvioimista rikoslain pohjalta. Toivon, että kansanedustajat pyrkisivät puuttumaan vihamieliseen ja ennakkoluuloiseen kielenkäyttöön.

Lisätietoja:
Eva Biaudet
Vähemmistövaltuutettu
puh: 071 878 8660

Vähemmistövaltuutetun toimialana on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana.

13.05.2011